Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zapytanie ofertowe na "Remont drogi gminnej w m. Gostkowo nr 320679W"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Remont drogi gminnej w m. Gostkowo nr 320679W")

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-09-30 16:00

Zapytanie ofertowe na "Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-09-30 10:05

Zapytanie ofertowe na "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate")

 • autor informacji: Mariusz Milewski
  data wytworzenia: 2021-09-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-09-03 15:41

Zapytanie ofertowe na "Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadki oraz zakup wyposażenia"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadki oraz zakup wyposażenia")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-08-06 15:36

Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Przasnysz"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Przasnysz")

Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2021 roku"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2021 roku")

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-08-03 15:44

Zapytanie ofertowe na "Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadki oraz zakup wyposażenia"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawadki oraz zakup wyposażenia")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-26 15:15

Zapytanie ofertowe na "Zakup i montaż obiektów małej architektury na placu wiejskim w Szli"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Zakup i montaż obiektów małej architektury na placu wiejskim w Szli")

Zapytanie ofertowe na "Budowa siłowni plenerowej w Sierakowie"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Budowa siłowni plenerowej w Sierakowie")

Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego i montaż obiektów małej architektury w Emowie"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Budowa oświetlenia ulicznego i montaż obiektów małej architektury w Emowie")

Zapytanie ofertowe na "Montaż falowników na studniach głębinowych na SUW w m. Mchowo"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Montaż falowników na studniach głębinowych na SUW w m. Mchowo")

 • autor informacji: Lidia Lekowska
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-19 14:59

Zapytanie ofertowe na "Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Helenowo Nowe"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Helenowo Nowe")

 • autor informacji: Lidia Lekowska
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-19 14:51

Zapytanie ofertowe na "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-07-13
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-13 14:51
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-13 14:52

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchnii dróg w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont nawierzchnii dróg w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-07 14:59

Zapytanie ofertowe na "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-06-16 15:34

Zapytanie ofertowe na "Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kijewicach"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kijewicach")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-06-14 15:37

Zapytanie ofertowe na "Wykaszanie trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego w 2021 r."

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Wykaszanie trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego w 2021 r.")

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2021-05-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-05-24 15:50

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych żwirowych na terenie gminy Przasnysz w 2021 r."

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg gminnych żwirowych na terenie gminy Przasnysz w 2021 r.")

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-05-14 14:10

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zapewnienie mieszkańcom Gminy Przasnysz publicznego dostępu do internetu")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-05-05 14:40
 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-05-27 13:23

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-03-26 15:04
 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-05-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-05-07 15:44

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Mchowo"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wymiana złóż filtracyjnych wraz z podłączeniem istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej w SUW w m. Mchowo")

 • autor informacji: Lidia Lekowska
  data wytworzenia: 2021-03-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-03-12 15:20

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-03-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-03-02 14:52

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-02-05 13:48

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszaru LGD")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-02-05 13:41

Zapytanie ofertowe na Bieżące utrzymywanie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Przasnysz poprzez równanie w 2021 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na Bieżące utrzymywanie nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych na terenie Gminy Przasnysz poprzez równanie w 2021 roku)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-12-31 13:15

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2021 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2021 roku)

 • autor informacji: Aneta Jakubowska
  data wytworzenia: 2020-12-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-12-18 15:17

Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2021 roku

drukuj (Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2021 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-12-09 11:52

Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz oraz placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz oraz placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-12-04 11:11

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2021 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2021 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2020-12-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-12-04 10:50

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-11-30 15:28

Zapytanie ofertowe na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Magdalena Tworkowska Łada
  data wytworzenia: 2020-11-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-11-09 14:40

Zapytanie ofertowe na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Danuta Osowska
  data wytworzenia: 2020-10-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-10-14 12:38

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-09-01 14:00

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zakocie"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zakocie")

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-09-01 13:44

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Szli”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Szli”)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-08-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-08-21 13:21

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie”)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-08-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-08-21 13:16

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie uliczne w miejscowości Wyrąb Karwacki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie uliczne w miejscowości Wyrąb Karwacki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim”)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-08-14 15:08

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie uliczne w miejscowości Klewki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie uliczne w miejscowości Klewki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach”)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-08-14 15:03

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie placu aktywności lokalnej w miejscowości Golany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa centrum wsi Golany”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie placu aktywności lokalnej w miejscowości Golany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odnowa centrum wsi Golany”)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-08-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-08-14 14:58

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”)

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”)

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2020 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2020 roku)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2020-07-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-07-10 14:00

Zapytanie ofertowe na "Remont garażu OSP w Zawadkach"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Remont garażu OSP w Zawadkach")

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-06-23 13:48

Zapytanie ofertowe na "Wykaszanie trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w pasach dróg gminnych"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Wykaszanie trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w pasach dróg gminnych")

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-06-04 15:21

Zapytanie ofertowe na "Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach"

drukuj (Zapytanie ofertowe na "Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach")

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-06-01 14:14

Zapytanie ofertowe na „Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli”

drukuj (Zapytanie ofertowe na „Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli”)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-05-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-05-28 14:40

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg w gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2020-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-07 18:29

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz"

drukuj (Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz")

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-04-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-06 13:25
 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-16 13:50
 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-04-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-21 13:56
 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-05-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-05-07 13:19

Zapytanie ofertowe na budowę punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie uliczne w miejscowości Zakocie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie"

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę punktu świetlnego o zasilaniu hybrydowym stanowiącego oświetlenie uliczne w miejscowości Zakocie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie")

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce")

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-02-06 15:45
 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-03-04 13:10

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim")

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-02-04 15:22
 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-03-20 14:25

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z placówek oświatowych z terenu Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z placówek oświatowych z terenu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Danuta Załęska
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-01-15 15:48

Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2020 roku

drukuj (Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2020 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-12-12 13:31

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2020 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2020 roku)

 • autor informacji: Lidia Lekowska
  data wytworzenia: 2019-12-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-12-11 15:45

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Magdalena Tworkowska Łada
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-12-10 12:30

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2020 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2020 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2019-12-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-12-04 12:22

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w tym 5 tablic multimedialnych wraz z osprzętem towarzyszącym, 5 projektorów multimedialnych, 5 uchwytów do projektorów, sprzęt nagłaśniający, 5 notebooków, wraz z dostawą, montażem oraz usługą szkolenia w zakresie użytkowania na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w tym 5 tablic multimedialnych wraz z osprzętem towarzyszącym, 5 projektorów multimedialnych, 5 uchwytów do projektorów, sprzęt nagłaśniający, 5 notebooków, wraz z dostawą, montażem oraz usługą szkolenia w zakresie użytkowania na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem)

 • autor informacji: Marzena Bobińska
  data wytworzenia: 2019-12-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-12-03 13:13

Zapytanie ofertowe na remont świetlicy w Bartnikach – wymiana drzwi wejściowych

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont świetlicy w Bartnikach – wymiana drzwi wejściowych)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2019-11-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-11-12 15:17

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”

drukuj (Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-11-20 13:15
 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-11-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-11-28 15:15
 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-11-08 22:00

Zapytanie ofertowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-11-05 13:22

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i zestawów słuchawkowych wraz z podłączeniem zestawów komputerowych oraz zainstalowaniem oprogramowania do pracowni informatycznej w ramach projektu „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LESZNIE”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i zestawów słuchawkowych wraz z podłączeniem zestawów komputerowych oraz zainstalowaniem oprogramowania do pracowni informatycznej w ramach projektu „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LESZNIE”)

 • autor informacji: Danuta Załęska
  data wytworzenia: 2019-10-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-10-25 12:07

Zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

drukuj (Zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-10-02 13:37

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-09-30 15:43

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

drukuj (Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-09-30 15:37

Zapytanie ofertowe na remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2019-09-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-09-26 14:53

Zapytanie ofertowe na remont Strażnicy OSP w Starej Krępie

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont Strażnicy OSP w Starej Krępie)

 • autor informacji: Wojciech Motacki
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-09-18 14:07

Zapytanie ofertowe na przewóz uczniów na zawody sportowe ze szkół na terenie Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2019/2020

drukuj (Zapytanie ofertowe na przewóz uczniów na zawody sportowe ze szkół na terenie Gminy Przasnysz w roku szkolnym 2019/2020)

 • autor informacji: Kinga Kukielewska
  data wytworzenia: 2019-09-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-09-05 14:34

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-08-30 13:11

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

drukuj (Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-08-30 13:07

Zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

drukuj (Zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-08-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-08-09 16:42

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja remizy w Zawadkach na świetlicę wiejską”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja remizy w Zawadkach na świetlicę wiejską”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-08-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-08-08 16:30
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-08 16:25

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-08-06 15:47

Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

drukuj (Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-08-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-08-06 15:40

Zapytanie ofertowe na przebudowę i remont dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich na 2019 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę i remont dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich na 2019 rok)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-31 15:01

Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Budowa Otwartych Stref Aktywności w Bartnikach i Dobrzankowie"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Budowa Otwartych Stref Aktywności w Bartnikach i Dobrzankowie")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-07-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-30 13:02

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i zestawów słuchawkowych wraz z podłączeniem zestawów komputerowych oraz zainstalowaniem oprogramowania do pracowni informatycznej w ramach projektu „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LESZNIE”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i zestawów słuchawkowych wraz z podłączeniem zestawów komputerowych oraz zainstalowaniem oprogramowania do pracowni informatycznej w ramach projektu „MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LESZNIE”)

 • autor informacji: Danuta Załęska
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-29 15:29

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja remizy w Zawadkach na świetlicę wiejską”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja remizy w Zawadkach na świetlicę wiejską”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-25 15:42

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w Oględzie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w Oględzie”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-25 15:38

Zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

drukuj (Zawiadomienie o zmianie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-07-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-10 14:16

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym” w ramach projektu - „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-04 15:32

Zapytanie ofertowe na prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Bartnikach

drukuj (Zapytanie ofertowe na prace budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Bartnikach)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-07-04 13:08

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2019 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2019 roku)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-06-26 12:14

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz w zakresie wykaszania trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego.

drukuj (Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz w zakresie wykaszania trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego.)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2019-06-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-06-04 13:16

Zapytanie ofertowe na doposażenie placów zabaw i siłowni w ramach Funduszy Sołeckich na 2019 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na doposażenie placów zabaw i siłowni w ramach Funduszy Sołeckich na 2019 r.)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-04-10 14:36

Zapytanie ofertowe na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

drukuj (Zapytanie ofertowe na podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-03-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-03-22 15:34

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i gruntowych ulepszonych, położonych na terenie gminy Przasnysz polegające na profilowaniu dróg gminnych samojezdną równiarką drogową

drukuj (Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i gruntowych ulepszonych, położonych na terenie gminy Przasnysz polegające na profilowaniu dróg gminnych samojezdną równiarką drogową)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-03-11 15:57

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu

drukuj (Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Przasnyszu)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-03-06 15:17

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-01-31 15:48

Zapytanie ofertowe na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2019-01-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-01-31 15:43

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2019 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2019 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2018-12-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-31 09:25

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy (opinii) biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działek nr 1677/1 i 1655/2 położonych w miejscowości Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy (opinii) biegłego specjalisty w zakresie hydrologii, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działek nr 1677/1 i 1655/2 położonych w miejscowości Przasnysz)

 • autor informacji: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2018-12-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-21 10:04

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2019 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2019 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Burdziakowska
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-17 14:37

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2018-12-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-17 14:10

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2019 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2019 roku)

 • autor informacji: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2018-12-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-14 14:51

Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2019 roku

drukuj (Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2019 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-11 09:43

Zapytanie ofertowe na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przasnysz w latach 2019 - 2020

drukuj (Zapytanie ofertowe na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przasnysz w latach 2019 - 2020)

 • autor informacji: Ewa Dąbrowska
  data wytworzenia: 2018-11-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-11-29 14:40

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch multimedialnych „Ławek Niepodległości” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch multimedialnych „Ławek Niepodległości” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-10-29 16:47

Zapytanie ofertowe na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Obrąb)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-10-04 13:14

Zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości)

 • autor informacji: Jerzy Roman
  data wytworzenia: 2018-09-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-09-19 15:26

Zapytanie ofertowe na wymianę elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie

drukuj (Zapytanie ofertowe na wymianę elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-09-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-09-18 14:37

Zapytanie ofertowe na renowację i naprawę nawierzchni kortu tenisowego w miejscowości Stara Krępa

drukuj (Zapytanie ofertowe na renowację i naprawę nawierzchni kortu tenisowego w miejscowości Stara Krępa)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-07-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-07-30 15:36

Zapytanie ofertowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Przasnysz - część I

drukuj (Zapytanie ofertowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Przasnysz - część I)

 • autor informacji: Danuta Radomska
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-07-10 11:47

Zapytanie cenowe na wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej im Św. St. Kostki w Lesznie

drukuj (Zapytanie cenowe na wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej im Św. St. Kostki w Lesznie)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-07-05 13:28

Zapytanie ofertowe na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Przasnysz)

Zapytanie ofertowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Przasnysz - część II

drukuj (Zapytanie ofertowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Przasnysz - część II)

 • autor informacji: Danuta Radomska
  data wytworzenia: 2018-07-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-07-03 10:35

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-07-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-07-02 13:12

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwaczu

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwaczu)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-06-22 15:35

Zapytanie ofertowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Danuta Radomska
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-06-22 12:00

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2018 roku)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2018-06-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-06-06 13:04

Zapytanie ofertowe na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem

drukuj (Zapytanie ofertowe na wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-05-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-28 14:04

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu" - część II oświetlenie i monitoring.

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu" - część II oświetlenie i monitoring.)

 • autor informacji: Andzrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-17 15:42

Zapytanie ofertowe na przebudowę i remonty dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich na 2018 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę i remonty dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich na 2018 rok)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-08 15:16

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wielodróż"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wielodróż")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-08 13:25

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-04-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-27 14:20

Zapytanie ofertowe na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-19 15:33

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego oczyszczalni z odzyskaniem osadu nadmiernego z osadnika wstępnego

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego oczyszczalni z odzyskaniem osadu nadmiernego z osadnika wstępnego)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-19 11:13

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z wbudowaniem tłucznia skruszonego z materiałów z odzysku (m.in. płyty betonowe), z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie całej gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup wraz z wbudowaniem tłucznia skruszonego z materiałów z odzysku (m.in. płyty betonowe), z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie całej gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2018-04-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-12 13:58

Zapytanie ofertowe na przebudowę i remont dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich na 2018 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę i remont dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich na 2018 rok)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-03-28 13:02

Zapytanie ofertowe na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-03-27 14:21
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-28 13:21

Zapytanie ofertowe na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację gminnej sieci kanalizacyjnej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2018-03-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-03-12 12:25

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.03.2018r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.03.2018r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-02-08 15:56

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.03.2018r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.03.2018r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-01-29 15:46

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Odnowa wsi Gostkowo".

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Odnowa wsi Gostkowo".)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-01-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-01-23 15:08

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.03.2018r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.03.2018r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-01-11 15:02

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku)

 • autor informacji: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-12-12 14:39

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2018 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2018 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-12-12 13:41

Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Aleksandra Sosnowska
  data wytworzenia: 2017-12-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-12-08 11:55

Zapytanie cenowe przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2018 roku

drukuj (Zapytanie cenowe przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2018 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2017-12-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-12-07 12:56

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Golany - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-09-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-09-19 14:20

Zapytanie ofertowe na wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wewnętrzną instalacją sanitarną w budynku komunalnym w miejscowości Szla

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wewnętrzną instalacją sanitarną w budynku komunalnym w miejscowości Szla)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-08-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-08-08 15:15

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-08-01 15:33

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-08-01 15:29

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-07-20 11:04

Zapytanie ofertowe na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-07-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-07-19 14:36

Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo (projekt i realizacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowo na 2017 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo (projekt i realizacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowo na 2017 rok)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-07-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-07-19 14:32

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018 r. na podstawie biletów miesięcznych)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-07-12 11:34

Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c

drukuj (Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-07-10 13:34

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018 r.)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-07-03 13:35

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej metodą potrójnego utrwalania emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalania emulsją asfaltową w m. Bogate-Kolonia" Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bogate na 2017 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej metodą potrójnego utrwalania emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utrwalania emulsją asfaltową w m. Bogate-Kolonia" Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bogate na 2017 rok)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-21 13:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz w zakresie wykaszania trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz w zakresie wykaszania trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-20 15:42

Zapytanie ofertowe na budowę altany, miejsc postojowych, obiektów małej architektury, opasek brzegowych, ogrodzeń oraz utwardzenie powierzchni gruntu, budowa chodnika polegającego na zagospodarowaniu brzegów oczka wodnego w miejscowości Kijewice na działce nr 45 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice"

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę altany, miejsc postojowych, obiektów małej architektury, opasek brzegowych, ogrodzeń oraz utwardzenie powierzchni gruntu, budowa chodnika polegającego na zagospodarowaniu brzegów oczka wodnego w miejscowości Kijewice na działce nr 45 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice")

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-14 20:09

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych. Przebudowa zjazdów.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych. Przebudowa zjazdów.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-14 19:44

Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych. Przebudowa zjazdów.

drukuj (Informacja dotycząca zapytania ofertowego na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych. Przebudowa zjazdów.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-14 19:25

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2017 roku)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2017-06-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-08 13:02

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz w zakresie wykaszania trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego

drukuj (Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przasnysz w zakresie wykaszania trawy i chwastów oraz drobnych odrostów samosiewów z poboczy i rowów przydrożnych (pobocza, skarpa rowu, przeciwskarpa i dno rowu) w drogach gminnych we wskazanych odcinkach dróg przez Zamawiającego)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-02 15:47

Zapytanie ofertowe na budowę oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw Gminy Przasnysz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw Gminy Przasnysz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-02 14:13

Zapytanie ofertowe na rozbudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Annopol

drukuj (Zapytanie ofertowe na rozbudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Annopol)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-06-02 14:08

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych. Przebudowa zjazdów.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi gminnej Lisiogóra - Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych. Przebudowa zjazdów.)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-05-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-29 15:24

Zapytanie ofertowe na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-25 14:58

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2017 roku

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2017 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-22 13:49

Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2017 roku

drukuj (Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz w 2017 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-05 15:50

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z wbudowaniem tłucznia skruszonego z materiałów z odzysku (m.in. płyty betonowe), z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie całej gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup wraz z wbudowaniem tłucznia skruszonego z materiałów z odzysku (m.in. płyty betonowe), z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie całej gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-04-27 13:33

Zapytanie ofertowe na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leszno na 2017 rok

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leszno na 2017 rok)

 • autor informacji: Radosław Szydlik
  data wytworzenia: 2017-04-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-04-21 09:33

Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia usług dostępu do Internetu z prędkością każdego łącza (prędkością pobierania danych) w każdej z 107 lokalizacji nie niższą niż 2 Mb/s w celu zapewnienia trwałości projektu „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku, tj. 24 miesiące.

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia usług dostępu do Internetu z prędkością każdego łącza (prędkością pobierania danych) w każdej z 107 lokalizacji nie niższą niż 2 Mb/s w celu zapewnienia trwałości projektu „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2019 roku, tj. 24 miesiące.)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-03-15 15:08
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-22 14:45

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2017-01-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-01-24 11:18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-01-18 13:37

Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c

drukuj (Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-01-18 11:49
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-18 11:55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnyszw 2017 roku

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnyszw 2017 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-01-12 11:56

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Przasnysz z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2017-01-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-01-05 15:45

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnyszw 2017 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnyszw 2017 roku)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2016-12-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-12-21 09:39

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2017 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2017 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-12-19 14:57

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 02.01.2017r. do 23.06.2017 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 02.01.2017r. do 23.06.2017 r.)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2016-11-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-11-24 14:15

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego oczyszczalni z odzyskaniem osadu nadmiernego z osadnika wstępnego

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego oczyszczalni z odzyskaniem osadu nadmiernego z osadnika wstępnego)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2016-10-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-10-25 12:54

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu zasuw i hydrantów ( z materiałów własnych Wykonawcy) na wodociągu gminnym zasilanym przez stację uzdatniania wody w Helenowie Nowym

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu zasuw i hydrantów ( z materiałów własnych Wykonawcy) na wodociągu gminnym zasilanym przez stację uzdatniania wody w Helenowie Nowym)

 • autor informacji: Lidia Lekowska
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-10-18 15:32

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "„Remont mostu na drodze gminnej w miejscowości Oględa”.

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "„Remont mostu na drodze gminnej w miejscowości Oględa”.)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-08-24 11:09

Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.09.2016r do 31.12.2016 r.

drukuj (Zapytanie ofertowe na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Przasnysz w okresie od 01.09.2016r do 31.12.2016 r.)

 • autor informacji: Elżbieta Morawska
  data wytworzenia: 2016-07-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-07-26 13:22

Zapytanie ofertowe na modernizację dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate – Kolonia, Wielodróż i Polny Młyn

drukuj (Zapytanie ofertowe na modernizację dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate – Kolonia, Wielodróż i Polny Młyn)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-07-19 15:51

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP w Karwaczu

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP w Karwaczu)

 • autor informacji: Jerzy Roman
  data wytworzenia: 2016-06-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-06-23 11:21

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gostkowo - Lisiogóra”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gostkowo - Lisiogóra”)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2016-06-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-06-15 12:35

Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Bartniki, Annopol, Święte Miejsce, Helenowo Stare, Karwacz, Leszno I i II , Lisiogóra, Szla z Funduszu Sołeckiego na 2016r Gmina Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach: Bartniki, Annopol, Święte Miejsce, Helenowo Stare, Karwacz, Leszno I i II , Lisiogóra, Szla z Funduszu Sołeckiego na 2016r Gmina Przasnysz )

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-06-09 14:54

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej naprawy kserokopiarki TOSHIBA e-STUDIO 2330 c)

 • autor informacji: Katarzyna Załęska
  data wytworzenia: 2016-06-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-06-03 08:56

Zapytanie ofertowe na usługę „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2016 roku”

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2016 roku” )

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2016-04-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-04-12 13:04

Zapytanie ofertowe na utrzymanie znaków drogowych przy drogach gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na utrzymanie znaków drogowych przy drogach gminnych)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-04-01 12:39

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Emowo , Dębiny , Sierakowo, Wandolin, na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż lamp solarnych w miejscowościach: Emowo , Dębiny , Sierakowo, Wandolin, na terenie Gminy Przasnysz )

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2016-03-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-03-25 11:57

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - ogrodzeniowe

drukuj (Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - ogrodzeniowe)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2016-01-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-01-19 15:16

Zapytanie ofertowe na zakup oleju opałowego

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup oleju opałowego)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-01-08 12:41

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla ekogroszku i kostki

drukuj (Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla ekogroszku i kostki)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2016-01-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-01-08 12:38

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2016 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2016 w Gminie Przasnysz)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-12-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-12-28 13:13

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-12-17 11:04

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Przasnysz w 2016 i 2017 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Przasnysz w 2016 i 2017 roku)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-12-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-12-17 11:00

Zapytanie cenowe na zakup i montaż komputerów w Zespole Szkół w Bogatem

drukuj (Zapytanie cenowe na zakup i montaż komputerów w Zespole Szkół w Bogatem)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2015-12-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-12-08 13:18

Zapytanie ofertowe na na usługę świadczenia usług dostępu do Internetu z prędkością każdego łącza (prędkością pobierania danych) w każdej z 107 lokalizacji nie niższą niż 1 Mb/s w celu zapewnienia trwałości projektu „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w okresie od 1 października 2015 roku 31 marca 2017 roku, tj. 18 miesięcy.

drukuj (Zapytanie ofertowe na na usługę świadczenia usług dostępu do Internetu z prędkością każdego łącza (prędkością pobierania danych) w każdej z 107 lokalizacji nie niższą niż 1 Mb/s w celu zapewnienia trwałości projektu „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w okresie od 1 października 2015 roku 31 marca 2017 roku, tj. 18 miesięcy.)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-09-15 08:28
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-22 09:34

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2015-08-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-08-19 14:56
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-19 14:58

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu jednej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o uziarnieniu 2÷5,6 wraz z wyłataniem dziur.

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu jednej warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym o uziarnieniu 2÷5,6 wraz z wyłataniem dziur.)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-08-10 15:39

Zapytanie ofertowe na remont mostów na drogach gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na remont mostów na drogach gminnych)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-08-10 15:17
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-17 14:02

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2015 roku

drukuj (Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2015 roku)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-07-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-07-16 13:13

Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sierakowo")

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-07-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-07-10 10:58

Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenu w Gostkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenu w Gostkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-06-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-06-24 14:32

Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dostawy samochodu specjalnego pożarniczego GLM o ciężarze całkowitym do 3,5 tony z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pozarnej

drukuj (Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego na wykonanie dostawy samochodu specjalnego pożarniczego GLM o ciężarze całkowitym do 3,5 tony z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pozarnej)

 • autor informacji: Jerzy Roman
  data wytworzenia: 2015-06-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-06-02 16:04

Wykaz ofert na zapytanie ofertowe na utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”

drukuj (Wykaz ofert na zapytanie ofertowe na utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-05-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-05-18 14:38

Zapytanie ofertowe na utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”

drukuj (Zapytanie ofertowe na utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca spotkań w Dobrzankowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-05-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-05-07 14:54

Zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy samochodu specjalnego pożarniczego GLM o ciężarze całkowitym do 3,5 tony z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pozarneja

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie dostawy samochodu specjalnego pożarniczego GLM o ciężarze całkowitym do 3,5 tony z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pozarneja )

 • autor informacji: Jerzy Roman
  data wytworzenia: 2015-04-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-04-24 09:12

Zapytanie ofertowe na budowę drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia- etap IV.

drukuj (Zapytanie ofertowe na budowę drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia- etap IV. )

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2015-04-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-04-23 12:51

Zapytanie ofertowe na wykonanie jednej warstwy emulsji asfaltowej, przy użyciu kruszyw łamanych 2-6,3 mm.

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie jednej warstwy emulsji asfaltowej, przy użyciu kruszyw łamanych 2-6,3 mm.)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2015-04-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-04-09 14:20

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w ramach zadania pn. „ Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – ( kontynuacja) ”, Fundusz Sołecki na 2015r, sołectwa Sierakowo, wykonanie w miejscowości Sierakowo.

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w ramach zadania pn. „ Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – ( kontynuacja) ”, Fundusz Sołecki na 2015r, sołectwa Sierakowo, wykonanie w miejscowości Sierakowo.)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-04-01 13:24

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie działki komunalnej w miejscowości Lisiogóra „.

drukuj (Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie działki komunalnej w miejscowości Lisiogóra „.)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-04-01 13:20

Zapytanie ofertowe na utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych na działce komunalnej nr 23/5 w m. Karwacz realizowanego w ramach zadania pn. „ Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz ”, Fundusz Sołecki na 2015r, sołectwa Karwacz , wykonanie w miejscowości Karwacz.

drukuj (Zapytanie ofertowe na utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych na działce komunalnej nr 23/5 w m. Karwacz realizowanego w ramach zadania pn. „ Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz ”, Fundusz Sołecki na 2015r, sołectwa Karwacz , wykonanie w miejscowości Karwacz.)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-31 12:55

Zapytanie ofertowe na wymianę zniszczonego ogrodzenia z siatki stalowej na przęsła przemysłowe wraz z remontem istniejącego cokołu realizowanego w ramach zadania pn. „ Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w miejscowości Dobrzankowo dz. nr 294 ”, Fundusz Sołecki na 2015r, sołectwa Dobrzankowo, wykonanie w miejscowości Dobrzankowo

drukuj (Zapytanie ofertowe na wymianę zniszczonego ogrodzenia z siatki stalowej na przęsła przemysłowe wraz z remontem istniejącego cokołu realizowanego w ramach zadania pn. „ Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w miejscowości Dobrzankowo dz. nr 294 ”, Fundusz Sołecki na 2015r, sołectwa Dobrzankowo, wykonanie w miejscowości Dobrzankowo)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2015-03-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-31 12:52

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę przepustów drogowych (usunięcie starych przepustów i wbudowanie nowych z odtworzeniem nawierzchni – materiał Wykonawcy – przepusty PCV ) o średnicach fi 40, fi 60, fi 80 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę przepustów drogowych (usunięcie starych przepustów i wbudowanie nowych z odtworzeniem nawierzchni – materiał Wykonawcy – przepusty PCV ) o średnicach fi 40, fi 60, fi 80 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-30 11:42

Zapytanie cenowe na wymianę przepustów drogowych (usunięcie starych przepustów i wbudowanie nowych z odtworzeniem nawierzchni – materiał Wykonawcy – przepusty PCV ) o średnicach fi 40, fi 60, fi 80 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach

drukuj (Zapytanie cenowe na wymianę przepustów drogowych (usunięcie starych przepustów i wbudowanie nowych z odtworzeniem nawierzchni – materiał Wykonawcy – przepusty PCV ) o średnicach fi 40, fi 60, fi 80 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2015-03-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-19 15:09

Zapytanie cenowe na budowę linii oświetleniowych na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie cenowe na budowę linii oświetleniowych na terenie Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2015-01-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-01-27 10:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2014-12-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-12-23 10:27

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2015 w Gminie Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w roku 2015 w Gminie Przasnysz )

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2014-12-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-12-22 15:43

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2014-12-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-12-15 09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2014 r.”

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2014 r.”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-10-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-10-01 15:51

Zapytanie ofertowe na dostawę tłucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem do remontu dróg gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę tłucznia drogowego wraz z jego wbudowaniem do remontu dróg gminnych)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2014-09-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-09-30 11:15

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2014 r.”

drukuj (Zapytanie ofertowe na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2014 r.”)

 • autor informacji: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-09-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-09-11 10:32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2014-08-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-08-27 10:33

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.

drukuj (Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków obiadowych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Przasnysz.)

 • autor informacji: Elżbieta Urban
  data wytworzenia: 2014-08-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-08-18 11:51

Zapytanie ofertowe na utrzymanie znaków drogowych przy drogach gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na utrzymanie znaków drogowych przy drogach gminnych)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2014-07-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-07-17 15:39

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznych zasilania rezerwowego ( uzgodnionych z PGE Dystrybucja) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji agregatów prądotwórczych dla SUW w miejscowościach Szla , Leszno , Mchowo , Helenowo Nowe w ramach zadania przystosowanie gminnych stacji uzdatniania wody do pracy z agregatami prądotwórczymi.

drukuj (Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznych zasilania rezerwowego ( uzgodnionych z PGE Dystrybucja) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji agregatów prądotwórczych dla SUW w miejscowościach Szla , Leszno , Mchowo , Helenowo Nowe w ramach zadania przystosowanie gminnych stacji uzdatniania wody do pracy z agregatami prądotwórczymi.)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2014-05-21
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-05-21 13:18

Zapytanie cenowe na budowę linii oświetleniowych na terenie Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie cenowe na budowę linii oświetleniowych na terenie Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2014-04-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-04-30 11:36

Zapytanie ofertowe na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek

drukuj (Zapytanie ofertowe na opracowanie operatów szacunkowych wyceny działek)

 • autor informacji: Jacek Tomczak
  data wytworzenia: 2014-01-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-27 15:29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie skutków gołoledzi

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie skutków gołoledzi)

 • autor informacji: Danuta Bartosiewicz
  data wytworzenia: 2014-01-27
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-27 14:10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Beata Głodkowska
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-16 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Beata Głodkowska
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-16 11:56

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE SKUTKÓW GOŁOLEDZI

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USUWANIE SKUTKÓW GOŁOLEDZI)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2014-01-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-16 11:49

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Beata Głodkowska
  data wytworzenia: 2014-01-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-08 15:13

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz

drukuj (Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb Urzędu Gminy Przasnysz)

 • autor informacji: Beata Głodkowska
  data wytworzenia: 2014-01-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-01-08 15:09

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA SPORZĄDZENIU 220 NAKLEJEK NA FOLII SAMOPRZYLEPNEJ

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA SPORZĄDZENIU 220 NAKLEJEK NA FOLII SAMOPRZYLEPNEJ)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-11-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-11-22 14:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA SPORZĄDZENIU PROJEKTU, WYKONANIU, DOSTAWIE ORAZ MONTAŻU WISZĄCEJ TABLICY INFORMACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA SPORZĄDZENIU PROJEKTU, WYKONANIU, DOSTAWIE ORAZ MONTAŻU WISZĄCEJ TABLICY INFORMACYJNEJ WEWNĘTRZNEJ)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-09-13
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-09-13 13:14

ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W POSTACI TONERÓW DO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO TOSHIBA E-STUDIO 2330C

drukuj (ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W POSTACI TONERÓW DO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO TOSHIBA E-STUDIO 2330C)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-09-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-09-12 14:18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W POSTACI TONERÓW DO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO TOSHIBA E-STUDIO 2330C

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH W POSTACI TONERÓW DO URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO TOSHIBA E-STUDIO 2330C)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-09-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-09-11 14:21
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-11 14:22

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ WYKONANIA WIAT ZADASZONYCH

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ WYKONANIA WIAT ZADASZONYCH)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-08-26 12:01

UZUPEŁNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ WYKONYWANIA ZADAŃ SPRZĄTANIA BIURA PROJEKTU „CYFROWE OKNO NA ŚWIAT – MOBILNY INTERNET W GMINIE PRZASNYSZ”

drukuj (UZUPEŁNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ WYKONYWANIA ZADAŃ SPRZĄTANIA BIURA PROJEKTU „CYFROWE OKNO NA ŚWIAT – MOBILNY INTERNET W GMINIE PRZASNYSZ”)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-08-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-08-02 14:59

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ WYKONYWANIA ZADAŃ SPRZĄTANIA BIURA PROJEKTU „CYFROWE OKNO NA ŚWIAT – MOBILNY INTERNET W GMINIE PRZASNYSZ”

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ WYKONYWANIA ZADAŃ SPRZĄTANIA BIURA PROJEKTU „CYFROWE OKNO NA ŚWIAT – MOBILNY INTERNET W GMINIE PRZASNYSZ”)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-07-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-31 13:49

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "„Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego „Holmatro” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "„Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego „Holmatro” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie”)

 • autor informacji: Jerzy Roman
  data wytworzenia: 2013-07-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-17 08:18

Zapytanie ofertowe na wyznaczenie granic prawnych dróg gminnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na wyznaczenie granic prawnych dróg gminnych)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-07-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-16 14:55
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-16 14:58

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Modernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu”

drukuj (Zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Modernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu”)

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2013-07-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-10 11:44

Zapytanie ofertowe na zadanie „Usunięcie karp przy drogach gminnych Bogate – Augustów i Bogate – Probostwo”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie „Usunięcie karp przy drogach gminnych Bogate – Augustów i Bogate – Probostwo”)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-07-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-05 13:13

Zapytanie ofertowe na zadanie "Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Bogatem"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie "Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Bogatem")

 • autor informacji: Danuta Mikołajewska
  data wytworzenia: 2013-06-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-06-05 08:49

Zapytanie ofertowe na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Wielodrożu”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Wielodrożu”)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-05-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-05-22 13:53

Zapytanie ofertowe na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym ( po OSP) w Bartnikach”

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym ( po OSP) w Bartnikach”)

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-05-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-05-09 14:41

Zapytanie ofertowe na zadanie "Utrzymanie rowów przy drogach gminnych"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie "Utrzymanie rowów przy drogach gminnych")

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-04-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-04-22 15:12

Zapytanie ofertowe na zadanie "Wymiana przepustów drogowych"

drukuj (Zapytanie ofertowe na zadanie "Wymiana przepustów drogowych")

 • autor informacji: Irena Czarzasta
  data wytworzenia: 2013-04-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-04-19 10:58

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na stworzeniu projektu i wydruku 1500 ulotek informacyjnych oraz sporządzeniu projektu i wydruku 200 plakatów informacyjnych

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia polegającego na stworzeniu projektu i wydruku 1500 ulotek informacyjnych oraz sporządzeniu projektu i wydruku 200 plakatów informacyjnych)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-03-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-03-05 15:42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

drukuj (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH)

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-03-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-03-05 09:35

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonywania zadań specjalisty do spraw IT na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz"

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonywania zadań specjalisty do spraw IT na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz")

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-02-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-02-15 11:03

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonywania podstrony internetowej na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz"

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonywania podstrony internetowej na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz")

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-02-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-02-15 10:51

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów niurowych na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz"

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów niurowych na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz")

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-02-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-02-15 10:44

Zaproszenie do składania ofert na zamieszczenie ogłoszenia w prasie loklnej na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz"

drukuj (Zaproszenie do składania ofert na zamieszczenie ogłoszenia w prasie loklnej na potrzeby realizowanego przez Gminę Przasnysz projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz")

 • autor informacji: Jakub Pszczółkowski
  data wytworzenia: 2013-02-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-02-15 10:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 168723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-25 15:13

Gmina Przasnysz

06-300 Przasnysz
ul. Św. St. Kostki 5

NIP 761-15-35-277 / REGON 550667830

Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
73 8924 0007 0008 0015 2005 0101

Dane kontaktowe

tel.  +48 29 752-27-09
fax. +48 29 752-27-09
 

ugprzasnysz@przasnysz.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek w godz. 9.00-17.00

wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1612595
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-10-25 15:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl