Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • monitor polski

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.przasnysz.pl

Treść strony

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Sposób załatwienia sprawy

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL”.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
  2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
  3. zakres żądanych danych,
  4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny),
 1. Do wniosku dołącz:
  1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
  2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych,
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
  4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu),
  5. oświadczenie wnioskodawcy, że wniosek w tej samej sprawie nie został złożony do organu innej gminy.
 2. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Opłaty

31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych.
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA! Opłaty za udostępnienie danych nie można wnosić w kasie Urzędu Gminy.

Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przasnysz: 73 8924 0007 0008 0015 2005 0101

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie dłużej niż 30 dni.

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Gminy Przasnysz – Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr, Spraw Obronnych, Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy

w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, w godzinach pracy urzędu.
tel. 29 752-27-09

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 t.j.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 700 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lubieniecka
  data wytworzenia: 2020-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-07 18:52

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Przasnysz

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Przasnysz, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
- otwarty dostęp do rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.     
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.
2. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 
3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 
4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16487
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-10 22:33:09