Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • monitor polski

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.przasnysz.pl

Treść strony

Ogłoszenie o sesji LXVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 26 marca 2024r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przasnysz na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przasnysz w 2024 roku,
 3) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Przasnysz,
 4) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Przasnysz,
 5) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Przasnysz,
 6) wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Przasnysz,
 7) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2025 roku,
 8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024 – 2028
 9) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024
4.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
5.Sprawozdanie  z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LXVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LXV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 lutego 2023r. o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) ustalenia wysokości dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LXV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LXIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 26 lutego 2024r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Bogate, Wielodróż, Dobrzankowo, Leszno, Golany, Karwacz, Wyrąb Karwacki, Sątrzaska, Grabowo, Bartniki, Obrąb, Mchowo, Oględa, Osówiec Szlachecki, Zakocie, Szla w gminie Przasnysz,
 2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
 3) nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Przasnysz (Rzeczpospolita Polska) a wsią Rokytne (Ukraina),
 4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Przasnysz na lata 2024-2027,
 5) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024 – 2028;
 7) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024;
4.Sprawozdanie za rok 2023 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
6.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu za rok 2023,
7.Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2023,
8.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LXIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LXIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 15 stycznia 2024r. o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024 – 2028;
  2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024;
  3) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2024 roku, opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LXIII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2024-01-10 14:34

Ogłoszenie o sesji LXII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 grudnia 2023r. o godzinie 11:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LXII Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sierakowo w gminie Przasnysz,
  2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Fijałkowo, Helenowo Stare, Wygoda i Osówiec Kmiecy,
  3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
  6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024-2028,
  8) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2024,
  9) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025,
 10) przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 dla Gminy Przasnysz
 11) zmieniająca Uchwałę Nr 2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LXII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LXI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 16 listopada 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
  2) udzielenia dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  3) udzielenia dotacji w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Przasnysz na 2023 rok.
  6) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2024 rok.
  7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
  9) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
 10) wyboru przedstawiciela na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
 11) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024- 2028.
 12) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13) określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028.
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2022/2023.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

 

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LXI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 października 2023r. o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Porządek posiedzenia
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
3.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy Przasnysza, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wojewodzie Mazowieckiemu za 2022 rok. 
4.Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LX Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-10-25 13:11

Ogłoszenie o sesji LIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 09 października 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Porządek posiedzenia
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
 3) określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Przasnysz,
 4) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Przasnysz,
 5) wyboru ławników na kadencję  2024 - 2027.
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 12 września 2023r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmieniająca uchwałę  Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2019 r. zarządzenia  poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i  leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
  3) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
  4) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością  gruntową  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155/2 położonej w miejscowości Leszno,
  5) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przasnysz
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz na terenie działek ewidencyjnych 37/2 i 40/2 - obręb geodezyjny Grabowo, na terenie działek ewidencyjnych nr 109, 114 i 117/1 – obręb geodezyjny Oględa, na terenie działek ewidencyjnych nr 371, 372, 373, 374, 365, 366, 368, 369/3 i 370 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 122 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działek ewidencyjnych nr 93/6, 96, 97, 99, 100/1, 100/2 i 101/1 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działki ewidencyjnej nr 53/1 – obręb geodezyjny Mirów oraz na terenie działek ewidencyjnych nr 115/3, 115/4, 99/6 i 100/2 – obręb geodezyjny Karwacz.
  7) określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Przasnysz.
  8) rozpatrzenia petycji osób  fizycznych w sprawie montażu oświetlenia na drodze kolonie Leszno -Cierpigórz
4. Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji LVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy  Przasnysz, że w dniu 25 lipca 2023 r. o godzinie 12:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  LVII Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Porządek posiedzenia
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
 3) emisji obligacji komunalnych,
 4) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/298/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023. 
 5) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
 6) zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Osówiec Szlachecki,
 7) współpracy gminy Przasnysz z Gminą Rzeczyca,
 8) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przasnysz,
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 22 czerwca 2023r. o godzinie 11:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  LVI Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Przasnysz za 2022 r.
 - debata nad przedstawionym raportem,
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przasnysz,
4.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.:
  1) Przedstawienie Uchwały Nr 3.e/19/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok,
  2) Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2022 rok.
  3) Przedstawienie Uchwały Nr 3.f.1/27/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.
  4) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2022 r.
  2) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. 
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
  4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
  5) zmieniająca uchwałę nr XXII/174/2020 Rady Gminy Przasnysz z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz na terenie działki ewidencyjnej nr 35/3, 18/3, 18/4, 18/6 19/2, 36/4, 36/5, 19/1, 38/2, 39/3, 38/1, 40/1 – obręb geodezyjny Grabowo, na terenie działki ewidencyjnej nr 105/1, 107, 108, 57, 59, 113, 118/6, 120, 119/3, 119/4, 138, 140, 150/1 – obręb geodezyjny Oględa, na terenie działki ewidencyjnej nr 405/2, 416 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 156/1, 156/2, 22/1, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/3, 161/4, 162, 163, 164, 166, 167/1, 167/2, 219/8, 219/7, 219/3, 218, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 71, 73, 74, 75/1, 76, 77/1, 77/2, 79, 78, 80/1, 80/2, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 229, 230, 234, 216, 215/2, 217/4, 217/6, 215/3, 215/4, 202/1, 203, 204, 444/1  – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 304, 306, 308/1, 308/2, 312, 313/1, 313/2, 313/4, 313/5 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 2/4, 71, 6/7  – obręb geodezyjny Wygoda, na terenie działki ewidencyjnej nr 28, 30 – obręb geodezyjny Wygoda, na terenie działki ewidencyjnej nr 5/1, 5/2– obręb geodezyjny Karbówko, na terenie działki ewidencyjnej nr 84/3  – obręb geodezyjny Bartniki, na terenie działki ewidencyjnej nr 93/5, 156, 93/7, 94, 98 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działki ewidencyjnej nr 36, 37/3 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 42 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 4/1, 5/1, 54 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 99/2, 99/5, 100/1 – obręb geodezyjny Karwacz, na terenie działki ewidencyjnej nr 154/6, 155/2, 156/2, 157/2, 158, 159, 160/2, 163/2, 165/2, 166/2, 169/2, 391/2, 177/2, 178/2 – obręb geodezyjny Karwacz, na terenie działki ewidencyjnej nr 400, 337, 326, 325, 322, 321, 318, 314, 313, 310, 309, 306, 305, 302, 301, 298, 297 – obręb geodezyjny Karwacz
  6) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Przasnysz
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji LV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 12 czerwca 2023r. o godzinie 15:15 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LV Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028;
  2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023;
3. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji LV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 maja 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 2) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
 3) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
 4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sierakowo, w gminie Przasnysz.
4 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Przasnysz.
7 Interpelacje i zapytania.
8 Wolne wnioski.
9 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji LIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028;
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023;
3. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                 

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji LIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji LII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 marca 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Proponowany porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2023 r.
  2) rozpatrzenia petycji osoby fizycznej w sprawie przyjęcia do porządku  obrad  Rady Gminy Przasnysz postulatów właściciela odnośnie przeznaczenia działki w Karwaczu,
  3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2024 roku,
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
  5) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
  6) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
4 Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
5 Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2022,
6 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r.
7 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu za rok 2022,
8 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
9 Wystąpienie sierż. szt. Krzysztofa Chrzanowskiego dzielnicowego gminy Przasnysz.
10 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
11 Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Przasnysz.
12 Interpelacje i zapytania.
13 Wolne wnioski.
14 Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji LII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji LI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 6 marca 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie  i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) wzniesienia pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate,
 2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 3) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
3.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji LI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji L Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 16 lutego 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie  i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2023-2027,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
  3) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
3.Informacja nt. Krajowego Planu Strategicznego (KPS) w obszarze rolnictwa  (przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Przasnyszu). 
4. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji L Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 23 stycznia 2023r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XLIX  Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) określania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości,
 2) rozpatrzenia skargi A.W. na działalność Wójta Gminy Przasnysz,
 3) petycji dotyczącej naprawy mazowieckiego Program Ochrony Powietrza,
 4) zmieniająca uchwałę Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5) zmieniająca uchwałę Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6) przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla Gminy Przasnysz,
 7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 8) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
 9) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
4 Sprawozdanie za rok 2022 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz.
7 Interpelacje i zapytania.
8 Wolne wnioski.
9 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 grudnia 2022r. o godzinie 12:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
 2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Fijałkowo, Helenowo Stare, Wygoda i Osówiec Kmiecy,
 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
 6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023-2028,
 7) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2023,
 8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
4 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6 Interpelacje i zapytania.
7 Wolne wnioski.
8 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLVIII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-12-22 11:47

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy  Przasnysz, że w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XLVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1. twarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028;
  2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022;
3. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLVII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-12-09 15:50

Ogłoszenie o sesji XLVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 14 listopada 2022r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
 2) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust 6 i art. 39 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe,
 3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Przasnysz na 2023 rok.
 5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2023 rok.
 6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 8) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2021/2022.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzednich Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 31 października 2022r. o godzinie 9:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz
Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028;
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022;
3. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy Przasnysza, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wojewodzie Mazowieckiemu. 
4. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 12 października 2022r. o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028;
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022;
3. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 27 września 2022r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Przasnysz,
  2) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
  3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  4) zmieniająca uchwałę  Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2019r. w sprawie zarządzenia  poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
  6) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
  7) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/298/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023
4. Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.

                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 31 sierpienia 2022 r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XLII Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Fijałkowo,
 2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przasnysz na rok szkolny 2022/2023,
 3) zmiany uchwały Nr XL/296/2018  Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca    2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego   obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono  stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów   pedagogicznych i doradców zawodowych,
 4) zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową,
 5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 6) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
4. Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 18 lipca 2022r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XLI nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028;
 2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022;
 3) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Przasnysz, powiat przasnyski
3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XLI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XL Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 27 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany uchwały Nr XXXVII/293/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2022 roku
  2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Przasnysz,
  3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz na terenie działek ewidencyjnych nr 35/3, 18/3, 18/4, 18/6, 19/2, 36/4, 36/5, 19/1, 38/2, 39/3, 38/1, 40/1 – obręb geodezyjny Grabowo, na terenie działek ewidencyjnych nr 105/1, 107, 108, 57, 59, 113, 118/6, 120, 119/3, 119/4, 138, 140, 150/1 – obręb geodezyjny Oględa, na terenie działek ewidencyjnych nr 405/2, 416 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działek ewidencyjnych nr 156/1, 156/2, 22/1, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/3, 161/4, 162, 163, 164, 166, 167/1, 167/2, 219/8, 219/7, 219/3, 218, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działek ewidencyjnych nr 71, 73, 74, 75/1, 76, 77/1, 77/2, 79, 78, 80/1, 80/2, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 229, 230, 234, 216, 215/2, 217/4, 217/6, 215/3, 215/4, 202/1, 203, 204, 444/1  – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działek ewidencyjnych nr 304, 306, 308/1, 308/2, 312, 313/1, 313/2, 313/4, 313/5 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działek ewidencyjnych nr     2/4, 71, 6/7 – obręb geodezyjny Wygoda, na terenie działek ewidencyjnych nr 28, 30 – obręb geodezyjny Wygoda, na terenie działek ewidencyjnych nr 5/1, 5/2– obręb geodezyjny Karbówko, na terenie działek ewidencyjnych nr 84/3  – obręb geodezyjny Bartniki, na terenie działek ewidencyjnych nr 93/5, 156, 93/7, 94, 98 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działek ewidencyjnych nr 36, 37/3 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 42 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działek ewidencyjnych nr 4/1, 5/1, 54 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działek ewidencyjnych nr 99/2, 99/5, 100/1 – obręb geodezyjny Karwacz, na terenie działek ewidencyjnych nr 154/6, 155/2, 156/2, 157/2, 158, 159, 160/2, 163/2, 165/2, 166/2, 169/2, 391/2, 177/2, 178/2 – obręb geodezyjny Karwacz, na terenie działek ewidencyjnych nr 400, 337, 326, 325, 322, 321, 318, 314, 313, 310, 309, 306, 305, 302, 301, 298, 297 – obręb geodezyjny Karwacz,
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XL Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 10 czerwca 2022r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Przasnysz za 2021 r.
  - debata nad przedstawionym raportem,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przasnysz,
4.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.:
  1) Przedstawienie Uchwały Nr 3.e/40/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
  2) Opinia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2021 rok.
  3) Przedstawienie Uchwały Nr 3.f.1/62/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
  4) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
  2) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
  3) zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/298/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023,
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji. 

 

                                                                                         Przewodniczący
                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                              /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 28 kwietnia 2022r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Przasnysz na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. 
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
4 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz.
7 Interpelacje i zapytania.
8 Wolne wnioski.
9 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 31 marca 2022r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Przasnysz na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. 
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Fijałkowo, Helenowo Stare, Wygoda i Osówiec Kmiecy,
 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Sierakowo i Bartniki,
 3) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2022 r.,
 4) zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
 5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2023 roku, 
 6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 7) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
 8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023,
4 Sprawozdanie z wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz za 2021 r.,
5 Sprawozdanie z wykonywania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
6 Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. w 2021 r. 
7 Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2021,
8 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
9 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz.
10 Interpelacje i zapytania.
11 Wolne wnioski.
12 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 28 lutego 2022r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przasnysz na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. 
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przasnysz na rok 2022,
 2) ustalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Przasnysz na rok 2022
 3) zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Osówiec Kmiecy,
 4) zarządzenia wyborów członka rady sołeckiej sołectwa Osówiec Kmiecy,
 5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz,
 6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo –Karniewo - Przemiarowo w km od 1+708,00 do km 5+650,00”
 7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 8) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
4 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz.
7 Interpelacje i zapytania.
8 Wolne wnioski.
9 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 11 lutego 2022 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Przasnysz na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla działki ewidencyjnej nr 16/1 – obręb geodezyjny Oględa i dla działek ewidencyjnych nr 28, 2274 i 11 – obręb geodezyjny Karwacz,
 2) zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/269/2021 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2021 r, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
 4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022,
 5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przasnysz na lata 2022-2024,
 6) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
 7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
4 Sprawozdanie za rok 2021 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz.
7 Interpelacje i zapytania.
8 Wolne wnioski.
9 Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 grudnia 2021 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Przasnysz na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. 
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Przasnysz na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  2) zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przasnysz,
  3) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze przetargu nieruchomość gruntową stanowiącej własność Gminy Przasnysz,
  4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
  5) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  7) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
  8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028,
  9) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2022
 10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
4 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5 Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6 Interpelacje i zapytania.
7 Wolne wnioski.
8 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 listopada 2021r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się  na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Uchwały Nr V/39/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r.w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Przasnysz,
  2) ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Przasnysz,
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 19 listopada 2021 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się  na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez gminę Przasnysz w Projekcie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz”, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku,
 2) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Przasnysz na 2022 rok.
 3) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2022 rok.
 4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 6) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
 7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
 8) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 października 2021r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia opinii dotyczącej zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Przasnysz o uznanie lasów za ochronne,
  2) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przasnysz,
  3) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Przasnysz, 
  4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  6) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
  7) rozpatrzenia petycji,
  8) zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/180/202 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
 10) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,

4.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi Gminy Przasnysz, Przewodniczącemu Rady Gminy Przasnysz oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2020/2021.
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 27 września 2021r. o godzinie 9:00 odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,

3 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się  na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym,
  2) wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości,
  3) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przasnysz na rok szkolny 2021/2022,
  4) rozpatrzenia skargi z dnia 28 lipca 2021 roku na działalność Wójta Gminy Przasnysz,
  5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  6) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,

4.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku.
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 22 lipca 2021r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się  na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
 2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
 3) ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 czerwca 2021r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wręczenie podziękowań dla osób szczególnie zasłużonych dla gminy Przasnysz, 
4.Rozdanie nagród laureatom konkursu pn. „Najaktywniejszy czytelnik”  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem,
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2020 r.
  - debata nad przedstawionym raportem o stanie Gminy,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Przasnysz,
6.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.:
  1) Przedstawienie Uchwały Nr 3.e/59/2021 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,
  2) Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2020 rok z 2 czerwca 2021r.
  3) Przedstawienie Uchwały Nr 3.f/242/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie wydania opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.
  4) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
  2) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
  5) zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Karwacz,
  6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2021 roku.
  7) nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem,

8.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Sesji. 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii w celu ograniczenia zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zapraszamy na sesję wyłącznie w maseczce ochronnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 kwietnia 2021r. o godzinie 11:30 odbędzie się XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się  na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) określenia wzoru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  2) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Przasnysz Nr XIII/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w gminie Przasnysz oraz zasad jego funkcjonowania,
  3) uchylenia uchwały Nr XXIV/188/2021Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
  6) rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego skierowanej do Rady Gminy Przasnysz,
  7) rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
  8) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                i zagospodarowania tych odpadów
  9) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bogatem z siedzibą w Bogatem
 10) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bogatem z siedzibą w Dobrzankowie,
 11) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie z siedzibą w Starej Krępie,
 12) likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lesznie,

3 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
4 Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 marca 2021r. o godzinie 13:00 odbędzie się XXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2021 roku,
  2) zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2022 roku,
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  5) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
  6) rozpatrzenia petycji części sołtysów sołectw Gminy Przasnysz 
  7) rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, 

3 Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz za 2020 r.
4 Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    w 2020 roku.
5 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2020. 
6 Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. w 2020 r.
7 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
8 Zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji.

                                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 10 lutego 2021 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na dofinansowanie zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego w ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
  2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
  4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021,
  5) przyjęcia i wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przasnysz na lata 2021-2026”,
  6) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  7) wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz,
  8) petycji wniesionej przez osobę fizyczną dotyczącej wezwania Rady Gminy Przasnysz do podjęcia uchwały,
  9) zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bogatem z siedzibą w Bogatem, 
 10) zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bogatem z siedzibą w Dobrzankowie,
 11) zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie z siedzibą w Starej Krępie,
 12) zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lesznie,
 13) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu,
 14) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
 15) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
 16) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4 Sprawozdanie za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
7 Interpelacje i zapytania.
8 Wolne wnioski
9 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 29 grudnia 2020r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Przasnysz. Obrady odbędą się w systemie hybrydowym na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Obrady będzie można oglądać na żywo w Internecie. 
Porządek obrad:
1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
4 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcie „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
  2) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
  3) dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przasnysz na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  4) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Przasnysz na lata 2020-2023           z perspektywą do 2027 roku”,
  5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  6) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  7) wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”,
  8) wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz,
  9) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.     w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
 10) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,
 11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021-2028,
 12) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2021.
5 Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6 Interpelacje i zapytania.
7 Wolne wnioski (wnioski proszę składać na piśmie do Wójta Gminy Przasnysz do dnia 28 grudnia 2020 r.)
8 Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 13 listopada 2020r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Przasnysz. 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Przasnysz.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  2) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
  3) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Przasnysz,
  4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  5) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2021 rok,
  6) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Przasnysz na 2021 rok.
  7) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  8) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
  9) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,
 10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz na terenie działki ewidencyjnej 37/2 i 40/2 – obręb geodezyjny Grabowo, na terenie działki ewidencyjnej nr 109, 114 i 117/1 – obręb geodezyjny Oględa, na terenie działki ewidencyjnej nr 371, 372, 373, 374, 365, 366, 368, 369/3 i 370 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 122 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działki ewidencyjnej nr 93/6, 96, 97, 99, 100/1, 100/2 i 101/1 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działki ewidencyjnej nr 53/1 – obręb geodezyjny Mirów oraz na terenie działki ewidencyjnej nr 115/3, 115/4, 99/6 i 100/2 – obręb geodezyjny Karwacz
 11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz na terenie działki ewidencyjnej nr 35/3, 18/3, 19/2, 36/4, 36/5, 19/1, 38/2, 39/3, 38/1, 40/1 – obręb geodezyjny Grabowo, na terenie działki ewidencyjnej nr 105/1, 107, 108, 57, 59, 113, 118/6, 120, 119/3, 119/4, 138, 140, 150/1 – obręb geodezyjny Oględa, na terenie działki ewidencyjnej nr 405/2, 416 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 156/1, 156/2, 22/1, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/3, 161/4, 162, 163, 164, 166, 167/1, 167/2, 219/8, 219/7, 219/3, 218, 217/3, 217/4, 217/5 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 71, 73, 74, 75/1, 76, 77/1, 77/2, 79, 78, 80/1, 80/2, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225, 226, 227, 229, 230, 234, 216, 215/2, 217/4, 217/6, 215/3, 215/4, 202/1, 203, 204, 444/1  – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 304, 306, 308/1, 308/2, 312, 313/1, 313/2, 313/4, 313/5 – obręb geodezyjny Leszno, na terenie działki ewidencyjnej nr 2/4, 71, 6/7  – obręb geodezyjny Wygoda, na terenie działki ewidencyjnej nr 28, 30 – obręb geodezyjny Wygoda, na terenie działki ewidencyjnej nr 5/1, 5/2– obręb geodezyjny Karbówko, na terenie działki ewidencyjnej nr 84/3  – obręb geodezyjny Bartniki, na terenie działki ewidencyjnej nr 93/5, 156, 93/7, 94, 98 – obręb geodezyjny Klewki, na terenie działki ewidencyjnej nr 36, 37/3 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 42 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 4/1, 5/1, 54 – obręb geodezyjny Mirów, na terenie działki ewidencyjnej nr 99/2, 99/5, 100/1 – obręb geodezyjny Karwacz, na terenie działki ewidencyjnej nr 154/6, 155/2, 156/2, 157/2, 158, 159, 160/2, 163/2, 165/2, 166/2, 169/2, 391/2, 177/2, 178/2 – obręb geodezyjny Karwacz, na terenie działki ewidencyjnej nr 400, 337, 326, 325, 322, 321, 318, 314, 313, 310, 309, 306, 305, 302, 301, 298, 297 – obręb geodezyjny Karwacz,
 12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla działki ewidencyjnej nr 16/1 – obręb geodezyjny Oględa i dla działek ewidencyjnych nr 28 i 2274 – obręb geodezyjny Karwacz
5.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 r.
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2019/2020.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
8.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku.
9.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za I półrocze 2020 roku.
10.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
11.Interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 18 września 2020r. o godzinie 15:30 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcia uchwał w sprawach:
 1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz,
 2) wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej na rzecz Orange Polska Spółka Akcyjna części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Przasnysz,
 3) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114 położonej w miejscowości Klewki,
 4) wyrażenia zgody na  odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Przasnysz,
 5) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 6) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
 7) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,
3. Zamknięcie obrad Sesji. 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii w celu ograniczenia zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zapraszamy na sesję wyłącznie w maseczce ochronnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 7 sierpnia 2020r. o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Raport o stanie gminy.
 1) Wystąpienie Wójta Gminy.
 2) Debata nad raportem.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 2) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 3) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.
 4) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2019 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020-2028,
 2) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019r.,
 3) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przasnysz na rok szkolny 2020/2021

9.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
11.Interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad Sesji. 

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii w celu ograniczenia zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zapraszamy na sesję wyłącznie w maseczce ochronnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                            Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 15 lipca 2020r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz,
  2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Sierakowo i Bartniki
  3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Fijałkowo, Helenowo Stare, Wygoda i Osówiec Kmiecy,
  4) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  6) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
  7) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                                             Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                             /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 29 maja 2020r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwały w sprawie:
 1) prowadzenia przez Gminę Przasnysz działalności w zakresie telekomunikacji,
 2) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
 3) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,

3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                                             Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                             /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 15 maja 2020 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XVII  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmiany Uchwały Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Przasnysz z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Przasnysz,
  2) zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
 3 ) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,

4.Ocena zasobów pomocy społecznej.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 


                                                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                                             Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                             /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 18 marca 2020 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2020 roku,
  2) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przasnysz,
  3) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Przasnysz,
  4) zmieniająca uchwałę nr XIII/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior” w gminie Przasnysz oraz zasad jego funkcjonowania,
  5) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
  6) przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przasnysz na lata 2020-2023”,
  7) zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028,
  8) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 roku,
  9) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2021 roku,
 10) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

3.Przyjęcie sprawozdania:
  1/ z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
  2/ z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku,
  3/ z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz za 2019 r.,
  4/ z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. w 2019 roku,
  5/ z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
4.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 03 lutego 2020 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcia uchwały w sprawie:
  1) Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego.
3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy  Przasnysz, że w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Przasnysz
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zarządzenia wyborów rady sołeckiej Sołectwa Karwacz,
  2. rozpatrzenia petycji „właścicieli działek nr 198 i 199 w Karwaczu”,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  4. zmiany Uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 - 2028,
  5. zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r.,
  6. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
  7 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Przasnysz.

4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.
 

                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 9:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w gminie Przasnysz oraz określenia zasad jego funkcjonowania,
  2) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,  
  3) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
  4) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przasnysz na rok szkolny 2019/2020,
  5) zmiany uchwały Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia     2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.
  6) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Przasnysz,
  7) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,
  8) zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca       2019 r. w spawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego  i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  9) zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028,
 10) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
 11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020-2028,
 12) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020,

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji XIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 06 listopada 2019r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2020 rok.
 3) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Przasnysz na 2020 rok.
 4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 5) zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019-2028,
 6) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
 7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

4.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 r.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 22 października 2019r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przasnyszu na kadencję 2020 – 2023,
  2) wyboru członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Przasnyszu,
  3) zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Szla, 
  4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  5) zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028,
  6) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
  7) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  8) stwierdzenia zakończenia działalności  dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Bogatem,
  9) stwierdzenia zakończenia działalności  dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Lesznie,
 10) stwierdzenia zakończenia działalności  dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Nowej Krępie,
 11) zmiany uchwały Nr XLII/314/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
 12) ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie wspólnej realizacji z Powiatem Przasnyskim zamierzenia inwestycyjnego na Zalewie w Karwaczu.

4.Przedstawienie informacji w sprawach:
  1/ przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku,
  2/ kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku,
  3/ sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za I półrocze,
  4/ stanu realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2018/2019.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                        Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji X Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 13:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019-2028,
 2) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
 3) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 4) zmiany określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przasnysz,
 5) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
 6) ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz, od dnia 1 września 2019 r.

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji X Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji IX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 26 lipca 2019r. o godzinie 10:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019-2028,
 2) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji IX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji VIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 28 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Raport o stanie gminy.
 1) Wystąpienie Wójta Gminy.
 2) Debata nad raportem.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 1) Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji wykonania  budżetu gminy za 2018 r.
 2) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2018 rok       i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 3) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
 4) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej         w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
 5) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 1) wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz,
 2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Grabowo, Oględa, Leszno, Wygoda, Karbówko, Bartniki, Klewki, Mirów, Karwacz
 3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
 4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 5) określenia zasad zwrotu wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6) powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu na kadencję 2020-2023,
 7) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
 8) zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028,
 9) zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
10) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
11) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

9.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
11.Interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                        /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji VIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji VII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 14:00 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Przasnysz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  2. zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 marca 2019 r.   w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  4. zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028,
  5. zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
  6. określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przasnysz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
  7. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Przasnysz,
  8. zmieniająca Uchwałę Nr III/22/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  9. zmiany Statutu Gminy Przasnysz,
 10. zarządzenia wyborów członka rady sołeckiej Sołectwa Bartniki,
 11. rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na „łamanie prawa, przewlekłe prowadzenie spraw i niegospodarność Wójta Gminy Przasnysz”,

4.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz za 2018 r.
5.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
6.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018”.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
8.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                     Przewodniczący
                                                                               Rady Gminy Przasnysz
                                                                               /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji VII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji VI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 08 marca 2019 r. o godz. 14:00 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Przasnysz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  A. poparcia dla Listu Otwartego – Stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy,
  B. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  C. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
  D. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  E. zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  F. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2020 roku,
  G. zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia   2018 r. w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028,
  H. zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
  I. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie gminy Przasnysz na lata 2019 – 2021,
  J. zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa  Karwacz.
  K. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2019 roku.

4.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Ustawy Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r., w 2018 roku.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                                             Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                             /-/ Dariusz Jankowski

 

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji VI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji V Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 06 lutego 2019r. o godz. 14:00 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Przasnysz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz,
  2. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 300 położonej w miejscowości Bartniki,
  3. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
  4. zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.       w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028,
  5. zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.,
  6. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Przasnysz w 2020 r.,
  7. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie,

4.Sprawozdanie za rok 2018 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                                                             Przewodniczący
                                                                                                                             Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                             /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji V Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji IV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 9 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcia uchwał w sprawach:
2. zmiany Uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 - 2028;
3. zmiany do Uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019 Nr III/32/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r.
4. zmiany statutów sołectw Bartniki, Bogate, Cierpigórz, Dębiny, Dobrzankowo, Emowo, Fijałkowo, Golany, Gostkowo, Góry Karwackie, Grabowo, Helenowo Nowe, Helenowo Stare, Karwacz, Kijewice, Klewki, Leszno, Lisiogóra, Mchowo, Mchówko, Mirów, Obrąb, Oględa, Osówiec Kmiecy, Osówiec Szlachecki, Sątrzaska, Sierakowo, Stara Krępa, Szla, Trzcianka, Wielodróż, Wyrąb Karwacki, Zakocie, Zawadki. 
5. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                   Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                     /-/ Dariusz Jankowski

drukuj (Ogłoszenie o sesji IV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji III Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 29 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Przasnysz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,  
4. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie posiłku” na lata 2019- 2023,
5. określenia zasad wydatków w  zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
8. przyjęcia programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
9. zmiany Uchwały Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
10. zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 – 2028,
11. zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
12. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019-2028,
13. uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2019.

14. Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                         Przewodniczący
                                                                                                                   Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                     /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji III Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji II Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 07 grudnia 2018 r. o godz. 14:00 odbędzie się II Sesja Rady Gminy Przasnysz w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Wójta Gminy Przasnysz czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,  
4.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przasnysz,
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
6.Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz,
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Przasnysz,
8.Podjęcie uchwały w sprawie  składu liczbowego i osobowego  Komisji Skarg, wniosków  i petycji Rady Gminy Przasnysz,
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków           i petycji Rady Gminy Przasnysz,
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz,
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz,
12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przasnysz,
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028,
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,

15.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
16.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
17.Interpelacje i zapytania.
18.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                   Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                     /-/ Dariusz Jankowski

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji II Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji I Rady Gminy Przasnysz

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm) Komisarz Wyborczy w Ciechanowie II  zwołuje I Sesję Rady Gminy Przasnysz w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5.


Porządek obrad pierwszej Sesji nowo wybranej Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
6. Złożenie ślubowania przez wójta.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

                                                                                    Komisarz Wyborczy
                                                                                     w Ciechanowie II
                                                                                     /-/ Paweł Fabisiak

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji I Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 06 listopada 2018r. o godz. 10:00 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Przasnysz na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz na 2019 roku.
 2) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Przasnysz na 2019 r.
 3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 5) zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028,
 6) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
 7) rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Przasnysz,

4.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 r.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                       Przewodniczący
                                                                                                                  Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                     /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 15 października 2018r. odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Przasnysz w miejscowości Gostkowo. 
Program uroczystości:
14.00 - uroczyste oddanie do użytku zagospodarowanego terenu wokół stawu w miejscowości Gostkowo,
14.15 - Sesja Rady Gminy w świetlicy Wiejskiej w Gostkowie
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  2) Statutu Gminy Przasnysz,
  3) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz,
  4) zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028;
  5) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,

4.Przedstawienie informacji  w sprawach: 
  1/ Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2017/2018.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                                  Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                     /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 28 września 2018r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową, 
  2) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  3) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  6) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
  7) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Przasnysz od współwłaściciela Gminy Miasta Przasnysz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami biurowymi położonej w Przasnyszu przy ul. Św. St.Kostki 5, składającej się z działek ewidencyjnych nr 1660/1 o pow. 0,0343 ha i nr 1660/2 o pow. 0,1316,
  8) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Przasnysz,
  9) wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do rejestru,
 10) zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028;
 11) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,

4.Przedstawienie informacji  w sprawach: 
  1) o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 
  2) kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2018 r.
  3)sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za I półrocze 2018 r.

5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                              Przewodniczący
                                                                              Rady Gminy Przasnysz
                                                                                /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 16 sierpnia 2018r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcia uchwał w sprawie:
 1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
 2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
 3) zmiany do Uchwały Nr XL/300/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
 4) zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028,
 5) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018  Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
 6) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
 7) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,

3.Zamknięcie obrad Sesji.

 

                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                              Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XLI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 27 czerwca 2018r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Przasnysz 
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2017.
  1/ wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji wykonania  budżetu gminy za 2017 r.
  2/ przedstawienie  Uchwały Nr Os.153.2018  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
  3/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz z dnia 18 maja2018r. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu . 
  4/ przedstawienie opinii stałych komisji,
  5/ debata,
  6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem budżetu Gminy za  2017 r. 

4.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za rok 2017.
  1/ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz  tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017, 
  2/ Uchwała Nr Os.285.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 r. 
  3/ debata,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za 2017 r. 

5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Przasnysz do organu regulacyjnego,
  2/ udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  3/ zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028,
  4/ zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018  Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,

6.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamkniecie obrad Sesji.
   
                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                              Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XLI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXL Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 15 czerwca 2018r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 2) poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin
 3) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz,
 4) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
 5) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz,
 6) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przasnysz,
 7) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia,
 8) zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018 - 2028; 
 9) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
 10) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przasnysz,
 11) emisji obligacji komunalnych.

4.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Przasnysz
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.


                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                    /-/Andrzej  Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXL Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 27 kwietnia 2018r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXXIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwały w sprawie:
 1)zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028;
 2)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
 3)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2018 roku.

3.Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                          /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 09 kwietnia 2018r. o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXXVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwały w sprawie:
 1)zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028,
 2)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
 3)zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

 4)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 5)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

3.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                           /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 15 marca 2018r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w 2018 r.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1)zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 2)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 3)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2018 r.
 4)podziału Gminy Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
 5)podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 6)zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028;
 7)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,

5.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
6.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. w 2017 r.
7.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy za 2017 r.
8.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii    za 2017 r.
9.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
10.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
11.Interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                           /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 01 lutego 2018r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1)zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 2)zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2018 - 2028;
 3)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 roku,
 4)wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz,
 5)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 6)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4.Sprawozdanie za rok 2017 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                 /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 8 grudnia 2017r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu odbędzie się XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwały w sprawie:
 1)zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028;
 2)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku;

3.Zamknięcie obrad sesji.

  
                                                                                                                      Przewodniczący 
                                                                                                          Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                     /-/ Andrzej  Sekuna
  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 30 listopada 2017r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XXXIII  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku  obrad:

1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja nt. form służby wojskowej w tym służby w Wojskach Obrony Terytorialnej - przedstawiciele WKU w Ostrołęce oraz 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie,
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1)zmieniająca Uchwałę Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  2)zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2017 - 2028;
  3)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku;
  4)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lesznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Stanisława Kostki w Lesznie,
  5)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bogatem,
  6)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Nowej Krępie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie,
  7)stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie z Filią w Obrębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mchowie a Filią w Obrębie oraz stwierdzenie przekształcenia Filii Szkoły Podstawowej w Obrębie,
  8)wskazania imienia Szkole Podstawowej w Bogatem,
  9)zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Bogate,
  10)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działek gruntowych stanowiących własność Gminy Przasnysz na rzecz Orange Polska S.A. na okres 5 lat,
  11)wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego położonego w miejscowości Sierakowo
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                 /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 31 października 2017 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku  obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmieniająca uchwałę Nr V/36/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  2) zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata  2017 - 2028;
  3) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku;
  4) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;
  5) zmiany załącznika do uchwały  Nr XVII/130/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz;
  6) zmieniająca uchwałę Nr XVII/131/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
  8) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz

4.Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2016 r.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz w roku szkolnym 2016/2017.
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 22 września 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XXXI  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Mirów,
  2) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych,
  3) zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Przasnysz w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz,
  4) zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczające bezpłatną podstawę programową,
  5) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela    w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz,
  6) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi       w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  7) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Przasnysz instrumentem płatniczym,
  8) zmieniająca Uchwałę Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  9) zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r.          w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028
 10) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.

4.Przedstawienie informacji  w sprawach:
 1) o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 2) o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2017 r.
 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za I półrocze 2017 r.

5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                              
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 24 lipca 2017r. o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
 1)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 2)ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków,
 3)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku,

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.
                                                              
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                            /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XXIX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 13:00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcia uchwał w sprawach:
  1)zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec-Kuchny-Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz od km 0+000 do km 3+900",
  2)zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia     2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028,
  3)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku,
  4)zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  5)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  6)ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków,
  7)zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

3.Zamknięcie obrad Sesji.

 
                                                                                                                            Przewodniczący
                                                                                                                    Rady Gminy Przasnysz
                                                                                                                       /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XXIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXVIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się Mieszkańców Gminy Przasnysz, że w dniu 30 maja 2017r. o godzinie 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Lesznie odbędzie się  XXVIII Sesja Rady Gminy Przasnysz
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2016.

  1) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji wykonania  budżetu gminy za 2016 r.
  2) przedstawienie  Uchwały Nr Os.137.2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
  3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 maja 2017 r. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
  4) przedstawienie opinii stałych komisji,
  5) debata,
  6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem budżetu Gminy za 2016 rok.
3.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za rok 2016.
  1) Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz  tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016,
  2) Uchwała Nr Os.231.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja  2017 r. w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.
  3) debata,
  4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za 2016 r.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmieniająca Uchwałę Nr XXV/196/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
  2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
  3) ustalenia diet dla sołtysów
  4) zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028
  5) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
5.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 r.
6.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamkniecie obrad Sesji

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                     /- /   Andrzej  Sekuna  

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XXVII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 23 maja 2017r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu odbędzie się XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwały w sprawie:
 1)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2023”
3.Zamknięcie obrad sesji.

 
                                                                                      Przewodniczący
                                                                                Rady Gminy Przasnysz
                                                                                  /-/ Andrzej  Sekuna  

 

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XXVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XXVI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 11 kwietnia 2017r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
  2) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina Przasnysz jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  3) określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  4) zmiany „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017-2023”

3.Zamknięcie obrad sesji.

 
                                                                                     Przewodniczący
                                                                                  Rady Gminy Przasnysz
                                                                                  /-/ Andrzej Sekuna  

 

drukuj (Ogłoszenie o nadzwyczajnej sesji XXVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 23 marca 2017r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
  1)zmieniająca Uchwałę Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia    2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  2)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku
  3)dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
  4)wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz
  5)zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028
  6)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.

4.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy za 2016 r.
5.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
7.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. w 2016 roku.
8.Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2016 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
9.Wniosek mieszkańców wsi Józefowo i Fijałkowo w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Fijałkowo, Józefowo.
10.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
11.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                              
                                                     Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                         /-/ Andrzej Sekuna

 

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXIV Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 17 lutego 2017r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku obrad.
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1)projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  2)zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017-2028
  3)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
  4)przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017-2023

4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

              
                                                 Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                 /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXIV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXIII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 27 stycznia 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XXIII  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku  obrad .
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1)zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  2)zmiany uchwały Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r.       w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028
  3)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr  XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 roku.
  4)Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz
  5)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

4.Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                
                                                       Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                       /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXII Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 21 grudnia 2016r. o godzinie 10:00 w Świetlicy OSP w Starej Krępie odbędzie się  XXII  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku obrad.
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
   2) zmieniająca Uchwałę Nr V/29/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania             i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
   3) zmieniająca Uchwałę Nr IV/24.2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przasnysz na lata 2015 - 2019”
   4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata      2017 - 2019.
   5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
   6) zmiany uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021,
   7) zmiany do uchwały budżetowej Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz       z dnia 19   grudnia 2015 r,
   8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2028
   9) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017
   10) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
   11) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
   12) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz
   13) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przasnysz”

4. Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Sesji
                                                                
                                                Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                             /-/Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXI Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 29 listopada 2016r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XXI  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku  obrad:

1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie na rok 2017”
  2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  3) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przasnysz w 2017 roku,
  4) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego,
  5) zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021,
  6) zmiany do uchwały budżetowej Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19   grudnia 2015 r,
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                             /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XX Rady Gminy Przasnysz

Zawiadamia się mieszkańców gminy Przasnysz, że w dniu 25 października 2016r. o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odbędzie się  XX  Sesja Rady Gminy Przasnysz.
Projekt porządku obrad.

1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017 - 2023,
  2) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
  3) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
  4) wyrażenia zgody i upoważnienie Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Przasnyskim oraz Gminą Miasta Przasnysz w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.”Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych”,  
  5) likwidacji jednostki organizacyjnej - Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu,
  6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7) zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021,
  8) zmiany do uchwały budżetowej Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19   grudnia 2015 r,

4.Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych
5.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2015 - 2016
6.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                                     /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XIX Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 8 września 2016r. o godzinie 09:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ XIX nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

  1)zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
  2)zmiany uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016-2021
  3)uchylenia uchwały własnej Nr X/79/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu
  4)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec-Kuchny-Płoniawy Bramura od km 0+022,14 do km 6+622,14 oraz drogi powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz od km 0+000 do km 3+900”.
  5)zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz
  6)przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz
  7)wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez gminę Przasnysz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie granic administracyjnych gminy stanowiących linię kolejową wąskotorową Mławskiej Kolei Dojazdowej: Mława Wąskotorowa - Maków Mazowiecki.
3.Zamknięcie obrad sesji.

 
                                                                           Przewodniczący
                                                                      Rady Gminy Przasnysz
                                                                      /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XIX Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XVIII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 28 lipca 2016r. o godzinie 9:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XVIII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Projekt porządku  obrad.
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  2)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,
  3)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym,
  4)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  5)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  6)ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków,
  7)zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
  8)zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016- 2021.   
  9)zmiany do uchwały budżetowej Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015r.  
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                       /-/ Andrzej Sekuna  

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XVIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XVII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 13:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XVII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2015.

  1/wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2015 r.              
  2/przedstawienie  Uchwały Nr Os.127.2016  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015  rok.
  3/przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 maja 2016r. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu .
  4/przedstawienie opinii stałych komisji,
  5/debata,
  6/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 roku.
3.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za rok 2015.
  1/Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja   2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz  tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015,
  2/Uchwała Nr Os.197.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja  2016 r. w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 r.
  3/debata,
  4/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za 2015 r.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1/wyodrębnienia środków na dofinasowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz,
  2/zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
  3/regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz,
  4/określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  5/określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6/określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7/określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  8/wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie,
  9/wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie,
  10/zmieniająca uchwałę Nr X/79/2015 rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015 r. w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  11/zmiany uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016-2021.
  12/zmiany do uchwały budżetowej Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r.
5.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 r.  
6.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamkniecie obrad Sesji.

 

                                                   Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                      /-/ Andrzej Sekuna 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XVII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XVI Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 14 maja 2016r. o godzinie 09:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ XVI nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

   1/ ustalenia przebiegu drogi gminnej,
   2/ przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków,
   3/ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
3.Zamknięcie obrad sesji.


                                                                                Przewodniczący
                                                                           Rady Gminy Przasnysz
                                                                             /-/ Andrzej Sekuna  

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XVI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XV Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 29 marca 2016r. o godzinie 10:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XV SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Projekt porządku obrad.
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1)przekształcenia szkoły podstawowej w Obrębie w filię szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mchowie.
  2)zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego , obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
  3)podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016r.                                                                                                                                                       
  4)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2016 r.
  5)zmieniająca uchwałę Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów  Alkoholowych na rok 2016 r.
  6)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na rzecz firmy,,Bomi’’
  7)wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, na działce ew. Nr 27/5 położonej w obrębie geodezyjnym Golany .
  8)zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2016 - 2021.   
  9)zmiany do uchwały budżetowej Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r.  
4.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015r.
5.Sprawozdanie z wykonywania zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz w 2015 r.   
6.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015” .
7.Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2015 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
8.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
9.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10.Interpelacje i zapytania
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad Sesji.
                               

                                              Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XIV Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 19 lutego 2016 r. o godzinie 14:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

   1)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
   2)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
   3)ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż  Pożarną lub Gminę.
   4)określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przasnysz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych     stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę w 2015 r.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy .
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.


 
                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                            /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XIV Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-02-17 14:35
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-19 11:23

Ogłoszenie o sesji XII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 08 grudnia 2015r. o godzinie 14:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ XII nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:
   1/zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021.
   2/zmiany do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.
3.Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                         Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

                                                                         /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XI Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 14 listopada 2015r. o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej w Dobrzankowie ODBĘDZIE SIĘ XI SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) obniżenia średniej  ceny skupu żyta będącej  podstawą do ustalenia  podatku  rolnego   na rok podatkowy 2016,
  2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku ,
  4) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku leśnego,
  5) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  6) zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na  lata 2015-2021.
  7) zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015  Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.     
  8) wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcia przez gminę Przasnysz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie granic administracyjnych gminy stanowiących linię kolejową wąskotorową Mławskiej Kolei Dojazdowej: Mława Wąskotorowa – Maków Mazowiecki.
  9) zmieniająca uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.    
4.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie obrad Sesji.

 

                                                       Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                         /-/ Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji X Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 28 października 2015 o godzinie 10:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ X SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w następujących sprawach:

  1/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
  2/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
  3/ wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Przasnysz.
  4/ wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przasnysz do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa 5: „ Gospodarka przyjazna środowisku” , działanie 5.1 pod nazwą : „ Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu „ Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”.
  5/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
  6/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021.
  7/ zmiany do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29    grudnia 2014 r.
4.Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych.
5.Informacji w sprawie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz.
6.Zapoznanie się z Informacją Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad Sesji.


                           Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                       /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji X Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji VIII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 23 września 2015r. o godzinie 11:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ VIII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

   1/ wyboru członka Rady Społecznej przy SPZZOZ w Przasnyszu,
   2/ w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,           
   3/ wyboru ławników do sadów powszechnych na kadencję 2016-2019.
   4/ utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze”,
   5/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przasnysz na lata 2015 – 2023.
   6/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce Nr 27/5 położonej w obrębie geodezyjnym Golany, będącej własnością Gminy Przasnysz,
   7/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu,
   8/ wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Przasnysz,
   9/ wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja  S.A w Lublinie,
  10/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021,
  11/ zmiany do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.
4.Przedstawienie informacji  w sprawach:
   1/ przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
   2/ kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2015 r.
   3/ oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za półrocze 2015 r.
5.Informacja Wójta Gminy Przasnysz z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad Sesji.

 

 
                                                Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                 /-/Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji VIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji VIII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 30 czerwca 2015r. o godzinie 14:30 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ VIII nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

  1/ współpracy z Fundacją Partnerską Grupa Lokalnego Działania „ Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania „ Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
  2/zmiany uchwały Nr VII/48/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz.
  3/ zmiany uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przasnysz.
  4/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  5/przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków,
  6/ ustalenia wysokości dopłat do odprowadzonych ścieków.
3.Zamknięcie obrad sesji.

 


                                                                                      Przewodniczący
                                                                                  Rady Gminy Przasnysz
                                                                                     /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji VIII Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji VI Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 23 kwietnia 2015r. o godzinie 11:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w następujących sprawach:

  1/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych ,
  2/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działkach Nr 244/1 i Nr 244/2 położonej w obrębie geodezyjnym Obrąb będącej własnością Gminy Przasnysz,
  3/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przasnysz,
  4/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021.
  5/ zmiany do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.
4.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
5.Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
6.Stanowisko Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie odpowiedzi na stanowisko Nr 1/2015 r. Rady miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015 r.
7.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
8.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
9.Interpelacje i zapytania.
10.Wolne wnioski.
11.Zamkniecie obrad Sesji.

   
                                                Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                             /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji VI Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji V Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 26 marca 2015r. o godzinie 11:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w następujących sprawach:

   1/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2015 r.
   2/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych,
   3/ podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.
   4/ zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
   5/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021.
   6/ zmiany do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.
   7/ ustalenia diet dla radnych Gminy Przasnysz.     
4.Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2014 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.   
5.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Wolne wnioski.
9.Zamkniecie obrad Sesji.

   
                                                            Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                           /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji V Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji IV Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 17 lutego 2015r o godzinie 11:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród zwycięzcom I edycji  Konkursu pn. „ Najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji w Gminie Przasnysz”.
4.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w następujących sprawach:

   1/zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich,
   2/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka,
   3/ uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2019”.
   4/ zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej ( realizacja inwestycji pn.” Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”),
   5/ zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej ( realizacja inwestycji pn.”Modernizacja remizy na potrzeby społeczno-kulturalne w miejscowości Gostkowo”),
   6/ zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia  29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021.
   7/ zmiany do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r.
   8/ wynagrodzenia Wójta Gminy.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011- 2014.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz.U. z 2013 r. poz. 135)
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę w 2014 r.”
8. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Zamkniecie obrad Sesji.

   
                            Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                              /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji IV Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji III Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 29 grudnia 2014r. o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej w Obrębie ODBĘDZIE SIĘ III SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:

  1/ rozpatrzenie skargi Pana M.S na działalność Wójta Gminy  dotyczącą nie wybudowania na działce skarżącego studzienki ściekowej” podczas realizacji kanalizacji we wsi Bogate gm. Przasnysz.
  2/ zaciągnięcia  pożyczki krótkoterminowej,
  3/ zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz  z dnia 28 grudnia 2013r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021.
  4/ zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r.
  5/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2015-2021,
  6/ uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015.
  7/ przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,
  8/ przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 „.
4.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamkniecie obrad Sesji.

 

                               Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                     /-/Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji III Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji II Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 10 grudnia 2014r. o godzinie 16:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ II nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

   1/ zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/265/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.
   2/ zmieniająca uchwałę Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską-zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturowych.
   3/ zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021.
   4/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28  grudnia 2013 r.
3.Zamknięcie obrad sesji.

 

                                  Przewodniczący
                               Rady Gminy Przasnysz
                               /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji II Rady Gminy Przasnysz)

Ogłoszenie o sesji XXXIX Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 08 listopada 2014r. o godzinie 12:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XXXIX SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:

   1/obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
   2/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   3/w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
   4/w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
   5/w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanego jako podstawa do naliczenia podatku leśnego,
   6/zmiany uchwały Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
   7/zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r.
   8/wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A Oddział  Warszawa Rejon Energetyczny Ostrołęka.   
   9/w sprawie rozpatrzenia skargi Szulc – Efekt Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez Prezesa zarządu Adama Szulca na  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie nie zgłoszenia BIP-u do portalu www.bip.gov.pl „stosownie do dyspozycji Rozporządzenia MSWiA w sprawie BIP.”
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Przasnysz za rok 2013/2014.
5.Analiza oświadczeń majątkowych za 2013 r.
6.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamkniecie obrad Sesji.

   


                          Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                   /-/Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIX Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-11-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-11-03 15:29

Ogłoszenie o sesji XXXVIII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 17 września 2014r. o godzinie 14:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XXXVIII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.
Porządek obrad:   
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:

   1/ wyrażenie zgody na  ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział w Warszawie Zakład w Ciechanowie,
   2/ udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem,
   3/ zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia  28 grudnia 2013 r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021.
   4/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r.
4. Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o   przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.
5. Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji  przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2014 r.
6. Sprawozdanie z wykonania  planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem za I półrocze 2014 r.
7. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamkniecie obrad Sesji.

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                           /-/ Andrzej Sekuna

 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVIII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-09-15 09:58

Ogłoszenie o sesji XXXVII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 04 sierpnia 2014r. o godzinie 14:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ XXXVII nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

   1/ zmiany do uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „ Planu odnowy miejscowości Dobrzankowo” na lata 2014-2024.
   2/ zmiany do uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „ Planu odnowy miejscowości Gostkowo” na lata 2004- 2014- 2024.
   3/  zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
   4/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29  grudnia 2012 r.
3. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                       Przewodniczący
                                                                 Rady Gminy Przasnysz
                                                                   /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXVII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-08-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-08-01 15:39

Ogłoszenie o sesji XXXV Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 27 czerwca 2014r. o godzinie 11:00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:   
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2013.

  1/wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji wykonania  budżetu   gminy za 2013 r.
  2/przedstawienie  Uchwały Nr Os.166.2014  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013  rok.
  3/przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz z dnia 05 czerwca  2014 r. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o  tym sprawozdaniu.
  4/przedstawienie opinii stałych komisji,
  5/debata,
  6/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
3.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za rok 2013.
  1/ Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 05 czerwca  2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz  tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013,
  2/ Uchwała Nr Os.295.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r.
  3/ debata,
  4/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za 2013 r.
4.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  za 2013 r. samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
  1/ projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 Instytucji Kultury.
5.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:
  1/ zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim – Liderem Projektu przy realizacji projektu systemowego pn.” Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „ Moja przyszłość „ Priorytet IX.
  2/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  3/  zmiany uchwały Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
  4/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r.
  5/rozpatrzenia skargi Pana H.K. na „nadużycia, zwłaszcza niegospodarność” kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu w sprawie umieszczenia skarżącego w domu pomocy społecznej.
6.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamkniecie obrad Sesji.

 

                                               Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                             /-  / Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXV Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-06-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-06-16 11:35
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-16 11:46

Ogłoszenie o sesji XXXIV Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 09 maja 2014r.o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej we Lesznie ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,

   1/ zaopiniowania projektu podziału powiatu przasnyskiego na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,     
   2/ zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia  28 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021.
   3/  zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013r.
4.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013.
5.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz w 2013 r.
6.Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.
7.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
8.Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
9.Interpelacje i zapytania.
10.Wolne wnioski.
11.Zamknięcie sesji.
   

   
                                                    Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                    /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIV Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-05-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-05-06 11:57

Ogłoszenie o sesji XXXIII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 28 marca 2014r. o godzinie 11:00 w świetlicy wiejskiej we Mchowie ODBĘDZIE SIĘ XXXIII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,

   1/ wystąpienie Gminy Przasnysz ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza,
   2/ funduszu sołeckiego w gminie Przasnysz na rok 2015,
   3/ zmieniająca uchwałę Nr XV/110/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
   4/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/221/2013 Rada Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
   5/  zmieniająca uchwałę Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej,
   6/ zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
   7/ zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia  28 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021.
   8/  zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

   

   
                                Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                           /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXIII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-03-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-03-25 12:33

Ogłoszenie o sesji XXXII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 06 marca 2014r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
ODBĘDZIE SIĘ  XXXII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,

   1/ uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2014-2018.
   2/ zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz,
   3/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie Gminy Przasnysz w 2014 r.
   4/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w drodze przetargu,
   5/ wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ARGOTRADE M&G sp. z o.o w Warszawie ul. Łotewska 5a,
   6/ podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na  2014 rok,
   7/ zmieniająca uchwałę Nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
   8/ podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014.
   9/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
  11/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -20120,
  12/ określania zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-20120.
  13/ zmieniająca uchwałę Nr XV/110/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
  14/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/221/2013 Rada Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  15/ zmieniająca uchwałę Nr XXXI/226/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej,
  16/ w sprawie funduszu sołeckiego w gminie Przasnysz na rok 2015.
  17/ zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia  28 grudnia 2013r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021.
  18/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r.
4.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez nasza Gminę.
5.Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2013 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
6.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Przasnysz.
8.Interpelacje i zapytania.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie sesji.

   
   

   
                                           Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                           /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2014-02-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-02-25 15:49

Ogłoszenie o sesji XXXI Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 28 grudnia 2013r. o godzinie 11:00 w Świetlicy wiejskiej w Mchowie gm. Przasnysz.
ODBĘDZIE SIĘ  XXXI SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,

   1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu,
   2/ zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej,
   3/zmieniająca uchwałę Nr XV/110/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.
     Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.
   4/ zmieniająca uchwałę Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia  26 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
     Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
   5/ zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz  z dnia 29 grudnia 2012 r.sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na  lata 2012-2021.
   6/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r.
   7/ przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
   8/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016.
   9/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2014-2021,
  10/ uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.
4. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
   

   
                                                     Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                                     /-  / Andrzej Sekuna

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXXI Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-12-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-12-18 15:20

Ogłoszenie o sesji XXX Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 6 grudnia 2013r. o godzinie 10:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ XXX nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

 
     1/  zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
     2/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29  grudnia 2012 r.

3. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                             Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                             /-/Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXX Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-12-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-12-05 15:20

Ogłoszenie o sesji XXIX Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 26 listopada 2013 r.o godzinie 11:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ XXIX SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,

   1/ przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
       działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 „.
   2/ wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej na części działki nr 89/4 poł. we wsi Dobrzankowo, gmina Przasnysz będącej własnością Gminy  Przasnysz na rzecz działki nr 89/3 we wsi Dobrzankowo gmina Przasnysz,
   3/ wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej,
   4/ obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na  rok  podatkowy 2014.
   5/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   6/ w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
   7/ wniosek w sprawie podatku leśnego oraz w sprawie podatku od środków transportowych,
   8/ projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
   9/ projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29  grudnia 2012 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

   
            
                                 Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                            /-  /Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXIX Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-11-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-11-20 09:14

Ogłoszenie o sesji XXVIII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIEDSZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 14 października  2013r. o godzinie 13ºº w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ  XXVIII SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,


   1/ zmieniająca Uchwałę Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia    2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

   2/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską-zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”,

  3/ zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”,

   4/  zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.

  5/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r.

  6/ w sprawie rozpatrzenia skargi Biura Usług Specjalistycznych „ROKADA” Sp. z o.o. na  „bezczynność Wójta Gminy Przasnysz i lekceważenie zgłoszeń obywateli występujących zagrożeniach w zakresie ochrony środowiska na terenie podległej gminy”.

4. Przyjęcie informacji  w sprawach:

  1/ Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

  2/ Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2013 r.

  3/ Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem za I półrocze 2013 r.

5. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2012.
6. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
7. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

 

                                                  Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

                                                               /-  / Andrzej Sekuna 

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVIII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-10-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-10-08 11:03

Ogłoszenie o sesji XXVII Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu 28 sierpnia 2013r.o godzinie 14:00 w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ  XXVII nadzwyczajna SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Wniosek Wójta Gminy w sprawie rozpatrzenia  i podjęcie uchwał w sprawach:

   1/zmieniająca uchwałę Nr VII/42/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
   2/zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”.
   3/zmieniająca Uchwałę Nr XV/110/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.
   4/zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
   5/zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29  grudnia 2012 r.

3.Zamknięcie obrad sesji.

 


                                                 Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                                            /-  /   Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVII Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-08-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-08-26 14:12
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-26 14:13

Ogłoszenie o sesji XXVI Rady Gminy Przasnysz

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY PRZASNYSZ, że w dniu  05 sierpnia  2013  r. o godzinie 10ºº w sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ODBĘDZIE SIĘ  XXVI  SESJA RADY GMINY PRZASNYSZ.

Porządek obrad:
1.Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:,

  1/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  2/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  3/ ustalenia wysokości dopłat do odprowadzanych  ścieków,
  4/ zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości,podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia Inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkas,
  5/ zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
  6/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r.
  7/ nadanie imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
  8/ zmiany do statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.
4.Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
5.Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Przasnysz.
6.Interpelacje i zapytania.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie sesji.
   

                                                                            
                                        Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
                                            /-/ Andrzej Sekuna  

drukuj (Ogłoszenie o sesji XXVI Rady Gminy Przasnysz)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-26 13:16
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-26 13:20

Ogłoszenie o sesji XXV Rady Gminy Przasnysz

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Przasnysz w dniu  25 czerwca 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz.


1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2012.

 
    1) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z realizacji wykonania  budżetu   gminy za 2012 r.
    2) przedstawienie  Uchwały Nr Os.159.2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przasnysz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012  rok.
    3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 maja 2013 r. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o  tym sprawozdaniu .
    4) przedstawienie opinii stałych komisji,
    5) debata,
    6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

4. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za rok 2012.

    1) Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz  tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012,
    2) Uchwała Nr Os.243.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  13  maja 2013 r. w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez komisję Rewizyjną Rady Gminy Przasnysz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 r.
    3) Debata,
    4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przasnysz za 2012 r.

5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  za 2012 r. samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.

    1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 Instytucji Kultury.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „ Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
7. Rozpatrzenie i podjecie uchwał w sprawach:

    1) zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Przasnysz na lata 2013 – 2015 ,
    2) zatwierdzenia i realizacji programu rozwoju przedsiębiorczości i integracji społecznej Gminy Przasnysz na lata 2013 -2016.
    3) zmieniająca uchwałę Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie  przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku oraz  określenia trybu i zasad ich przyznawania,
    4) zrzeczenia się przez Gminę Przasnysz prawa użytkowania nieruchomości.
    5) zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r.   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
    6) zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r.
    7) zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Golany.
   
8. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zamkniecie obrad Sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przasnysz

/-/ Andrzej Sekuna

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-06-19
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-06-19 15:30
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-19 15:41

Ogłoszenie o sesji XXIV Rady Gminy Przasnysz

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Przasnysz w dniu  17 maja 2013 roku (piątek) o godz. 10.00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia Inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Projekt uchwały w sprawie przyznania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku oraz  określenia trybu i zasad ich przyznawania.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską”.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012- 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.12.2012 r.
   

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Gminy Przasnysz w 2012 r.
 2. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
 3. Informacja wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2012 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2012.
 5. Informacja Wójta Gminy z działań między sesjami.
 6. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad XXIV  sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przasnysz

/-/ Andrzej Sekuna

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
  data wytworzenia: 2013-05-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-05-14 15:16
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-14 15:18

Ogłoszenie o sesji XXIII Rady Gminy Przasnysz

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Przasnysz w dniu  14 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 - 300 Przasnysz.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.

CZEŚĆ UCHWAŁODAWCZA

 1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przasnysz.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2013.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przasnysz
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2014.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w szkołach prowadzonych przez naszą gminę za rok 2012.
 2. Informacja Wójta Gminy  z działań między sesjami.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Przasnysz.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad XXIII  sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Przasnysz

/-/ Andrzej Sekuna

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rudzińska
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-03-08 13:11
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-05-14 15:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36527
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-21 14:53:27