Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Przasnyszu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • monitor polski

Kalendarium

« poprzedni miesiącmarzec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.przasnysz.pl

Treść strony

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-11-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-11-20 15:13

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-10-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-10-25 13:14

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-cie na rok 2024”. Konsultacje rozpoczynają się 18 października 2023 r. i potrwają do 24 paź-dziernika 2023 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Prza-snysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, funduszy unij-nych, zamówień publicznych, gospodarki odpadami, rolnictwa, leśnictwa 
i łowiectwa. Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.

Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
    Urząd Gminy Przasnysz
    ul. Św. Stanisława Kostki 5
    06 – 300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie Urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2024)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-10-17 14:32

Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2023 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

drukuj (Zarządzenie Nr 96/2023 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2023 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-06-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-06-15 15:21

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2023 r

drukuj (Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2023 r)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-05-05 15:48

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-04-24 21:13

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2023

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-04-20 15:55
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-21 08:32

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2023-04-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2023-04-03 18:09

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-11-15 14:40

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2022-11-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-11-14 09:38

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. Konsultacje rozpoczynają się 04 listopada 2022 r. i potrwają do 10 listopada 2022 r. do godziny 15:00.
Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, funduszy unijnych, zamówień 
publicznych, gospodarki odpadami, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1)korespondencyjnie na adres:
     Urząd Gminy Przasnysz
     ul. Św. Stanisława Kostki 5
     06 – 300 Przasnysz
2)osobiście w sekretariacie Urzędu na adres wskazany wyżej
3)na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2023)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2022-11-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-11-03 14:27

Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2022 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
   data wytworzenia: 2022-07-05
  • opublikował: Mariusz Milewski
   data publikacji: 2022-07-05 15:05

drukuj (Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2022 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”)

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2022 r.

drukuj (Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2022 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2022-06-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-06-10 13:36

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dominika Marchewka
  data wytworzenia: 2022-06-01
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-06-01 15:20

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2022

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-05-10 15:48

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2022-04-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2022-04-28 10:21

Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

drukuj (Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-11-22 14:09

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-11-22 14:06

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 ro-ku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
Konsultacje rozpoczynają się 11 listopada 2021 r. i potrwają do 16 listopada 2020 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
       Urząd Gminy Przasnysz
       ul. Św. Stanisława Kostki 5
       06 – 300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

 

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2022)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-11-10 15:07

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2021 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

drukuj (Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2021 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-08-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-08-06 15:26

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2021 r.

drukuj (Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-07-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-28 14:57

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-07-20 14:23

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2021

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-06-29 13:40

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-04-02 13:03

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2021-04-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2021-04-02 12:59

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-12-09 11:56

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-go i o wolontariacie na rok 2021”
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 ro-ku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejsco-wego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Prza-snysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządo-wymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Konsultacje rozpoczynają się 26 listopada 2020 r. i potrwają do 01 grudnia 2020 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich prze-bieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
   Urząd Gminy Przasnysz
   ul. Św. Stanisława Kostki 5
   06 – 300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

 

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-11-25 13:55

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

drukuj (Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-07-06 15:49

Zmiana ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020

drukuj (Zmiana ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-05-14 12:42

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2020 r.

drukuj (Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2020 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-16 13:56

Zmiana ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020

drukuj (Zmiana ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-04-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-04-03 14:34

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-03-30 13:20

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-03-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-03-20 14:22

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-03-12 14:57

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2020-03-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2020-03-12 14:52

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-12-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-12-12 13:37

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-go i o wolontariacie na rok 2020”
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Konsultacje rozpoczynają się 19 listopada 2019 r. i potrwają do 27 listopada 2019 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich prze-bieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
         Urząd Gminy Przasnysz
         ul. Św. Stanisława Kostki 5
         06 – 300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@przasnysz.pl

 

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-11-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-11-18 15:38

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2019 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”

drukuj (Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2019 w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” oraz „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-06-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-06-17 16:33

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2019 r.

drukuj (Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2019 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-06-12 09:55

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-05-31 13:30

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2019

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-05-16 13:28

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-05-16 13:24

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-05-16 13:22

Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2019-01-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2019-01-07 16:55

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-go i o wolontariacie na rok 2019”
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Konsultacje rozpoczynają się 11 grudnia 2018 r. i potrwają do 19 grudnia 2018 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich prze-bieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
    Urząd Gminy Przasnysz
    ul. Św. Stanisława Kostki 5
    06 – 300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl

 

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2019)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-12-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-12-11 10:43

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

drukuj (Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-10-04 13:20

Oferta realizacji zadania publicznego

drukuj (Oferta realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-09-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-09-17 16:33

Zarządzenie Nr 46 /2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2018 w zakresie „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” oraz „Działalności na rzecz za-chowania dziedzictwa kulturowego i tradycji”

drukuj (Zarządzenie Nr 46 /2018 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2018 w zakresie „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” oraz „Działalności na rzecz za-chowania dziedzictwa kulturowego i tradycji”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-18 15:22

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych

drukuj (Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-11 15:58

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2018 r.

drukuj (Informacja o wynikach naboru na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2018 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-05-11 15:55

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-24 14:35

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2018

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-17 15:06

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-17 13:39

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2018-04-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2018-04-17 13:36

Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-10-26 15:08

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-go i o wolontariacie na rok 2018”
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 ro-ku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Konsultacje rozpoczynają się 18 października 2017 r. i potrwają do 24 października 2017 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
     Urząd Gminy Przasnysz
     ul. Św. Stanisława Kostki 5
     06 – 300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl
 

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2018)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-10-18 08:52

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-17 11:48

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-16 13:53

Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2017 roku

drukuj (Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2017 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-05-09 12:43

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-04-28 15:16

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 - przedłużenie terminu składania ofert

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017 - przedłużenie terminu składania ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-04-07 12:40

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-04-07 12:37
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-07 12:43

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-04-05
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-04-05 14:02

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2017-03-20 16:50

Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-11-28 09:38

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządo-wymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.
Konsultacje rozpoczynają się 17 listopada 2016 r. i potrwają do 24 listopada 2016 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich prze-bieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje pozarządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:
             Urząd Gminy Przasnysz
             ul. Św. Stanisława Kostki 5
             06–300 Przasnysz
2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl

 

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-11-16 15:20

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

drukuj (Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-08-31
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-08-31 09:20

Oferta realizacji zadania publicznego

drukuj (Oferta realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-08-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-08-18 00:08

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2016 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2016 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-04-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-04-12 13:12

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2016 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2016 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-04-06 15:20

Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2016 roku

drukuj (Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2016 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-04-06 15:17

Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach Bogate, Bartniki i Leszno”.

drukuj (Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w miejscowościach Bogate, Bartniki i Leszno”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Szołoch
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-03-23 14:33

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-03-23 14:12

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-03-23 14:08

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2016

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-03-10 14:48

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andzrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2016-01-15
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2016-01-15 13:24

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-12-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-12-09 10:25

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczne-go i o wolontariacie na rok 2016”
Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożyt-ku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gmi-ny Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Konsultacje rozpoczynają się 1 grudnia 2015 r. i potrwają do 8 grudnia 2015 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich prze-bieg jest Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.
Organizacje samorządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.
Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:

    Urząd Gminy Przasnysz
    ul. Św. Stanisława Kostki 5
    06 – 300 Przasnysz

2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-11-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-11-30 15:29

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-04-29
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-04-29 10:26

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2015 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2015 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-03-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-30 14:18

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2015 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2015 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-03-26
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-26 12:08

Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2015 roku

drukuj (Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2015 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-18 13:08

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-03-09 13:58

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2015

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-02-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-02-23 15:21
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-23 15:29

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2015-01-08
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2015-01-08 10:54

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-12-03 11:52

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”


Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
Konsultacje rozpoczynają się 27 października 2014 r. i potrwają do 3 listopada 2014 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest podinspektor ds. inwestycji, funduszy unijnych i gospodarki odpadami.
Organizacje samorządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.


Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:
1) korespondencyjnie na adres:


   Urząd Gminy Przasnysz
   ul. Św. Stanisława Kostki 5
   06 – 300 Przasnysz


2) osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
3) na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2015)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-10-24
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-10-24 15:05

Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2014 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2014 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-05-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-05-23 09:53

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2014 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2014 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-05-09
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-05-09 13:43

Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2014 roku

drukuj (Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2014 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-04-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-04-30 15:13

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-04-18
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-04-18 10:18

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2014

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2014)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-04-07 14:16
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-07 14:17

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-04-07 14:12

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2014-04-07
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2014-04-07 14:09

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

drukuj (Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-10-23
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-10-23 15:11

Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Konsultacje projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Konsultacje rozpoczynają się 3 października 2013 r. i potrwają do 16 października 2013 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest podinspektor ds. inwestycji, funduszy unijnych i gospodarki odpadami.

Organizacje samorządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.

Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:

 1. korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06 – 300 Przasnysz

 1. osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
 2. na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl

drukuj (Program współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2014)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-10-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-10-02 13:49

Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 2 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2013 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 2 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2013 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-09-02
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-09-02 14:07

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2013 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”

drukuj (Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2013 w zakresie „Działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” oraz „Wspierania projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-08-28
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-08-28 10:19
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-28 10:22

Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2013 roku

drukuj (Lista osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przasnysz w 2013 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-08-22
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-08-22 14:01

Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-08-12
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-08-12 12:49

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2013

drukuj (Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Przasnysz w roku 2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-07-30
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-30 14:36

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

drukuj (Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Szczepański
  data wytworzenia: 2013-07-11
 • opublikował: Mariusz Milewski
  data publikacji: 2013-07-11 15:46
 • zmodyfikował: Mariusz Milewski
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-12 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38146
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-20 15:14:19